Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

zverejnené: 7. apríla 2022
aktualizované: 7. apríla 2022

Poznáme nových laureátov ocenenia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho pamiatkového fondu za rok 2022. Z jedenástich nominačných návrhov vybrala komisia tri osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní pamiatkovej starostlivosti a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva.

Nositeľmi ocenenia v roku 2022 sú:

PhDr. Katarína Kosová
PhDr. Juraj Spiritza
Dr. h. c. doc. PhDr. Karol Kahoun CSc., in memoriam


Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v priestoroch Zvolenského zámku v dňoch 29. – 30. apríla 2022 v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Ocenenia budú udelené aj laureátom, ktorých komisia vybrala v roku 2020, avšak z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou covid-19, nebolo možné ich odovzdanie uskutočniť.

Členovia komisie v roku 2020 rozhodli o udelení ceny laureátom:

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
akad. soch. Juraj Maták
JUDr. František Kutlík in memoriam  


Bližšie informácie o ocenených:
www.pamiatky.sk/sk/page/cena-pusr

 
Kontakt:
Mgr. Petronela Križanová, PhD.,
petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti