Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

CARARE

zverejnené: 2. apríla 2012
aktualizované: 8. februára 2018

carare

Connecting ARchaeology and ARchitecturein Europeana

CARARE - WEB,  Hlavný koordinátor Kulturarvsstyrelsen – Dánsko a  MDRPartners – Veľká Británia 
 
Ciele

Carare je program Európskej komisie pre podporu informačných a komunikačných technológií. Carare podporuje programy pre digitálne knižnice s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu digitálneho obsahu o archeologickom a architektonickom dedičstve na webovom portáli Europeana pre širokú verejnosť.

Hlavným cieľom je vytvoriť službu pre agregáciu údajov o kultúrnom dedičstve a vytvoriť tak čo najlepšie podmienky pre výskumné inštitúcie, špecializované  archívy a múzeá,  aby mohli poskytovať svoj digitálny obsah pre Europeanu, t.j.  rozvíjať služby pre zlepšenie interoperability existujúceho digitálneho obsahu Europeany o pamiatkach, vrátane archeologických a architektonicky významných budov, historických centier miest a industriálnych pamiatkach, najmä tých, ktoré sú svetovým alebo európskym kultúrnym dedičstvom, resp. dedičstvom národného významu.

Ďalším cieľom siete Carare je umožniť prepojenie 2D a 3D obsahu o kultúrnom dedičstve v Europeane. Cieľom Carare je aj vytvorenie takého kritického množstva obsahu o dedičstve, aby sa vytvoril potenciál pre nové obchodné a verejné služby v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a výskumu. Dôležitým cieľom Carare je trvalo udržateľný rast a dosiahnutie životaschopných služieb aj po skončení financovania projektu.

Aktivity a výstupy

Príprava siete pre zber a agregáciu obsahu. V rámci technickej koncepcie projektu budú vytvorené metadáta a terminológia zdrojov a odporúčania pre otázky práv duševného vlastníctva digitálneho obsahu.

Testovanie prototypov, nástrojov a služieb vo vývojovom prostredí Europeana umožňujúcich agregáciu digitálneho obsahu z portálu Europeana. Obsah od každého poskytovateľa bude testovaný, agregovaný a uložený. Budú použité metadáta na mapovanie poskytnutého obsahu.

Poskytovatelia obsahu s použitím jednotných slovníkov obohatia svoj obsah o metadáta s cieľom zlepšiť prezentáciu údajov v Europeane.


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti