Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Bardkontakt 2017

zverejnené: 15. augusta 2017
aktualizované: 15. augusta 2017

BARDKONTAKT LOGOMesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXV. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017.

Odborná  medzinárodná  konferencia, ktorej hlavnou témou pre rok 2017 je "PAMIATKY A PAMIATKOVÉ ÚZEMIA V ROZVOJOVÝCH PROGRAMOCH OBCÍ A REGIÓNOV", sa uskutoční  v dňoch 21.8. - 22.8.2017 v budove Mestského úradu na Radničnom námestí č. 16 v Bardejove.

Jubilejné XXV. stretnutie účastníkov konferencie Bardkontakt má za cieľ poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu o otázkach zapojenia pamiatok a pamiatkových území do rozvojových programov obcí, miest, aj celých regiónov. Popri reflexii podmienok  a požiadaviek vyplývajúcich z existujúcich zákonov, technických noriem, požiadaviek udržateľnosti a efektívnosti, bude vytvorený priestor na prezentáciu úspešných / inšpiratívnych realizácií využitia jednotlivých pamiatok, regenerácie historických jadier ako aj rozvojových aktivít v chránených územiach. Organizátori privítajú upozornenia a podnety na riešenie kolíznych situácií využívania pamiatok a pamiatkových území, s ktorými sa stretávajú v systéme aj praxi programovania / riadenia rozvoja obcí a regiónov. 

Do diskusie sú prizvaní okrem členov Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov, tiež ostatní účastníci procesov programovania rozvoja sídiel a regiónov, (zástupcovia miest a obcí, rozvojových agentúr) regenerácie a užívania pamiatok (vlastníci a investori) ako aj zástupcovia občianskych iniciatív.

 

Bulletin s programom (PDF, 3438 kB)

Záväzná prihláška (ODT, 381 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti