Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Bádateľňa

zverejnené: 1. marca 2012
aktualizované: 11. septembra 2020

Vitajte v bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR!

 

Stránkové hodiny:

pondelok – štvrtok:         8.00 – 12.00        13.00 - 15.00
piatok:                          8.00 – 12.00

Usmernenie pre návštevníkov archívu a knižnice PÚ SR (PDF, 370 kB) 

Kontakty:
e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk         telefón ústredňa: +421 2 20 464 111

Pracovníci bádateľne:
Lenka Višváderová                 tel. 20 464 390    lenka.visvaderova@pamiatky.gov.sk
Marián Chrvala                      tel. 20 464 388    marian.chrvala@pamiatky.gov.sk

Poskytované služby:
o    vyhľadávanie archívnych dokumentov v archívnom informačnom systéme vrátane ich digitálnych kópií Bádanie online
o    vyhľadávanie archívnych dokumentov v elektronických archívnych pomôckach  Bádanie
o    vyhľadávanie archívnych dokumentov v tlačených archívnych pomôckach
o    poskytovanie archívnych dokumentov na štúdium v priestoroch bádateľne
o    vyhotovovanie digitálnych a reprografických kópií archívnych dokumentov
o    vyhotovovanie odpisov a výpisov archívnych dokumentov s osvedčovacou doložkou
o    vyhotovovanie archívnych rešerší
o    predaj publikácií PÚ SR

Bádanie online (automatizované vyhľadávanie)
 

Bádanie v archívnych zbierkach a fondoch (DOC, DOCX, XLS, PDF)

Prístup k archívnym dokumentom je v zásade neobmedzený. Bádať môže každá fyzická osoba bez rozdielu štátnej príslušnosti, ktorá sa preukáže platným občianskym preukazom alebo pasom. Obmedzený prístup sa vzťahuje na osobné fondy a archívne dokumenty, ktoré sú autorským dielom Povolenie na prístup k archívnemu dokumentu. Pri vstupe do bádateľne sa bádateľ riadi Bádateľským poriadokom archívu a pokynmi pracovníkov archívu. Bádateľ si môže priniesť vlastný fotoaparát, skenovacie zariadenie, notebook. Poskytované služby sú spoplatnené podľa Cenníka služieb. Pri bádaní pre potreby vedeckých prác je poskytovaná zľava na základe potvrdenia Potvrdenie o vedecko-výskumnom účele štúdia. Použité archívne dokumenty sa citujú podľa pravidiel citácie Citovanie dokumentov.Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti