Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Archív Pamiatkového úradu v Bratislave

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 11. septembra 2020

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je verejným špecializovaným archívom pre oblasť ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Bol zriadený rozhodnutím Odboru archívnictva a spisovej služby MV SR z 22. mája 1992 ako archív osobitného významu s názvom Archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. S účinnosťou od 1. apríla 2002 bol premenovaný na Archív Pamiatkového úradu SR. Jeho archívne dokumenty sú súčasťou archívneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V rámci Pamiatkového úradu SR tvorí archív samostatný odbor podriadený námestníkovi - vedúcemu úseku výkonu štátnej správy a odborných činností. Viac o histórii a činnosti Archívu PÚ SR 


Organizačný poriadok archívu

 
 
Pracovníci:
Telefón: 20 464 + klapka
E-mail: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
 
Mgr. Martina Orosová, PhD., vedúca, kl. 384
 
Lenka Višváderová, bádateľňa, kl. 390
Chrvala Marián, bádateľňa, kl. 388
 
Mgr. Mária Jurčová, archivárka, kl. 389, t. č. na RD
Mgr. Nikola Danišová, archivárka, kl. 389
Mgr. Daniel Gahér, PhD., archivár, kl. 387
Mgr. Jana Tomovičová, archivárka, kl. 389
 
Mgr. art. Ján Šipöcz, fotograf, kl. 387
 
PhDr. Juliana Reichardtová, knihovníčka, kl. 382
Mgr. Denisa Kajanová, knihovníčka, kl. 382, t. č. na RD
Mgr. Katarína Jesenská, knihovníčka, kl. 382

 
 Adresa:
 Archív Pamiatkového úradu SR
 Cesta na Červený most  6
 814 06  Bratislava
 
 
  Doprava:
  konečná zastávka trolejbusov č. 207, 211,
  212 smer ŽST Železná studienka


 Stránkové hodiny:
 pondelok – štvrtok:
 8.00 – 12.00, 13.00 - 15.00
 piatok: 8.00 – 12.00
 Kontakty:
 e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk
 e-mail: kniznica@pamiatky.gov.sk
 telefón ústredňa: +421 2 20 464 111


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti