Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Košice - Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

zverejnené: 15. mája 2018
aktualizované: 18. júna 2020

V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Zámer zrealizovať archeologický výskum a prezentovať túto národnú kultúrnu pamiatku má vlastník pozemku – občianske združenie Sine Metu. Samotný archeologický výskum sa realizuje pod vedením PhDr. A. Botoša z Gemersko-malohontského múzea z Rimavskej Soboty. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – GombasekuArcheologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – GombasekuArcheologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku


<<< Späť na aktuality KPÚ Košice

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti