Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Alžbeta Günterová - Mayerová

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 5. októbra 2018

*1905 - † 1973

Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok.

V rokoch 1936-1942 spolupracovala na vytvorení stálej inštalácie umelecko-historických zbierok v SNM  Martin. Po II. svetovej vojne nastupuje na Povereníctvo školstva, vied a umení, kde spolu s V.Wagnerom organizovala pamiatkovú starostlivosť a akútne potreby  povojnovej obnovy a rekonštrukcie pamiatok.

V rokoch 1952 - 1955 pracovala ako správkyňa štátneho kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka. Po návrate do Bratislavy pôsobila ako pedagóg na FFUK Bratislava a od roku 1964 na VŠVU Bratislava.

V rokoch 1961-1964 pracovala v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave vo funkcii hlavnej redaktorky a  recenzentky trojdielneho Súpisu pamiatok na Slovensku. Pre vývoj slovenskej umenovedy a pamiatkovej  starostlivosti  sú  významné  jej štúdie  slovenskej renesancie a baroka, pričom faktografický materiál premieta na  pozadí historicko-spoločenského   diania.

V celom jej diele popri skúsenom radení a triedení  materiálu sa prezentuje znalosť súvislostí a analógií v  domácich a európskych dimenziách. Patrí k zakladateľskej generácií slovenskej historiografie umenia a pamiatkovej starostlivosti.

Mgr. Magdaléna Brázdilová

Cena Alžbety Günterovej - Mayerovej

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti