Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Aktuality Svetového a Európskeho kultúrneho dedičstva

zverejnené: 9. marca 2015
aktualizované: 30. júla 2019

5. fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie

V dňoch 19. – 20. septembra 2019 sa uskutoční v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove už 5. ročník fóra dedičstva strednej Európy venovaný filozofickým otázkam, riadeniu a ochrane kultúrneho dedičstva. V tomto roku bude ústrednou témou vzťah dedičstva a životného prostredia. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove je hlavným organizátorom podujatia, v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR spolu s krajinami V4.
 
V posledných dvoch desaťročiach začali vzťahy medzi dedičstvom a životným prostredím zohrávať ústrednú úlohu v diskusii o ľudskom hmotnom i nehmotnom dedičstve. Počas 5. fóra kultúrneho dedičstva sa odborníci z desiatok krajín budú venovať otázkam prepojenia dedičstva a prírodného prostredia, antropogénnej, sociálno-kultúrnej, kultúrnej krajine, architektúre a krajine, post-industriálnej krajine, obnove krajiny a i. Plenárne prednášky predstavia svetovo uznávaní vedci, ako sú napr. prof. Gabriele Dolff-Bonekämper a prof. Carola Hein.
 
Viac na stránke Medzinárodného centra kultúry v Krakove
 
Vstup na dve plenárne prednášky počas konferencie a stretnutie s Dr. Kristínou Sabaliauskaité je zdarma. Účasť na iných prednáškach vyžaduje predchádzajúcu registráciu. Registračný formulár musí byť vyplnený online  do 30. augusta 2019 (počet ľudí je obmedzený, poradie prihlášok je rozhodujúce). Rokovacím jazykom konferencie je angličtina (bez prekladu).

5. fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie


Vernisáž výstavy Svetové dedičstvo na Slovensku v Slovenskom inštitúte v Berlíne

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Svetové dedičstvo na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 7. marca 2017 v Slovenskom inštitúte v Berlíne, Hildebrandstraße 25, Berlín o 18.30 hod. Výstavu zorganizoval Slovenský inštitút v Berlíne v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR. Pozvánka (PDF, 349 kB)


4. Fórum dedičstva strednej Európy

logo Heritage Forum

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - Pamiatkovým úradom SR, Národným centrom Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a Ministerstvom kultúry Českej republiky organizuje v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. ročník medzinárodnej konferencie Fórum dedičstva strednej Európy. Konferencia bude zameraná na vzájomné prepojenie dedičstva zo spoločnosťou.

Aký je postoj spoločnosti k dedičstvu – jeho významnej, ale často ťažkej minulosti? Ako dedičstvo ovplyvňuje spoločenstvá? Kto vlastní dedičstvo a prečo? Aké sú sociálne funkcie dedičstva? Čo si chceme pamätať a na čo často zabúdame? Toto sú len niektoré otázky, ktorými sa 4. ročník Fóra dedičstva strednej Európy chce zaoberať. Fórum dedičstva strednej Európy  je organizované v rámci spolupráce ministrov kultúry krajín V4. Výzva na predkladanie príspevkov je otvorená do 8. januára 2017.

Výzva na predkladanie príspevkov (PDF, 76 kB) Registračný formulár (ODT, 373 kB)

Heritage and Society Call for papers (258, kB) Heritage and Society Registration Form (ODT, 373 kB)

Viac na stránke Medzinárodného centra kultúry v Krakove


Otvorenie Regionálneho domu tradičných remesiel

Mesto Spišské Podhradie dňa 2. 9. 2016 slávnostne otvorilo budovu Regionálneho domu tradičných remesiel na ulici Starý jarok 44 v Spišskom Podhradí. Tým bola zavŕšené dlhodobé úsilie o obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Budovu Regionálneho domu tradičných remesiel slávnostne otvoril primátor mesta MVDr. Michal Kapusta krátkou históriou obnovy a poďakovaním všetkým tým, ktorí k tomu prispeli a následne prestrihol pásku spolu s diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom a Ing. arch. Ľubicou Pinčíkovou z Referátu svetového kultúrneho dedičstva PÚ SR.

Dom  na ulici Starý jarok 44 v Spišskom Podhradí bol z väčšej časti  postavený  v 17. storočí, má však zachované prvky i z 15. storočia.  Mesto sa začalo o schátraný dom starať v roku 2003 a do úplného vlastníctva ho získalo  v roku 2007. Finančne s obnovou domu pomohlo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom dotačnej schémy Obnovme si svoj dom, ale hlavnú finančnú injekciu na obnovu mesto dostalo prostredníctvom Regionálneho operačného programu (ROP).

Dom je dnes využitý ako mestská galéria, knižnica pre deti a dospelých a časť na 1. poschodí ešte čaká na svoje využitie, plánujú sa tu uložiť vzácne predmety a dokumenty mesta.

V galérii bola otvorená výstava Plenérové reminiscencie 2013/2014/2015, komisárkou výstavy je PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková. 

1_reg_dom 2_reg_dom 3_reg_dom

4_reg_dom 5_reg_dom

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti