Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

6. fórum dedičstva strednej Európy, Dedičstvo & rozvoj, 16. - 18. júna 2021

zverejnené: 12. marca 2021
aktualizované: 7. apríla 2021

Logo 6. fóra dedičstva strednej Európy
 
Pamiatkový úrad SR, v rámci spolupráce s Expertnou pracovnou skupinou kultúrneho dedičstva V4 (V4 Cultural Heritage Experts´ Working Group) pod vedením Medzinárodného centa kultúry v Krakove, spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu 6. fórum dedičstva - Dedičstvo & rozvoj (Heritage & Development).   
 
Obdobie politickej a ekonomickej transformácie v krajinách strednej Európy viedlo k rozsiahlemu využívaniu kultúrneho a hmotného dedičstva na účely hospodárskeho rozvoja. Súčasný globálny kontext však, okrem iného, zdôrazňuje dôležitosť chápania zdrojov dedičstva ako prostriedku na hlbší a udržateľnejší rozvoj - nielen materiálny, ale aj sociálno-kultúrny, presahujúci doposiaľ prevládajúce hospodársky orientované hľadisko. Cieľom fóra je prostredníctvom riešenia takých problémov, ako je napríklad úloha dedičstva v trvalo udržateľnom rozvoji, občianska angažovanosť a sociálna integrita, preukázať nové, realizovateľné prístupy vyžadované bezprecedentnými výzvami, ktorým Európa v súčasnosti čelí. 
 
Pozývame odborníkov z rôznych oblastí (napr. dejiny umenia, architektúra, história, kultúrne vedy, pamiatková ochrana a správa kultúrneho dedičstva, sociológia, múzejníctvo, ekonomika a manažment), aby predložili svoje návrhy príspevkov na nasledujúce témy , hoci sa nemusia neobmedzovať iba na ne:
 
-    dedičstvo a post-rast
-    dedičstvo a sociálna integrita
-    dedičstvo a obnova miest
-    dedičstvo a katastrofa podnebia (klimatické zmeny)
-    dedičstvo a odolnosť
 
Vaše návrhy na 20-minútové prezentácie by mali obsahovať krátky životopis s uvedením titulu a príslušnosti k inštitúcii a maximálne 150-slovný abstrakt v angličtine. 
 
Zašlite ich e-mailom na heritageforum6@mck.krakow.pl do 31. marca 2021.
Oznámenia o prijatí budú odoslané do 30. apríla 2021.
Konferencia bude organizovaná online. 
 
Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku a bude z neho vydaná recenzovaná publikácia. Všetky články do dĺžky 4 000 - 6 000 slov musia byť doručené v súlade s pravidlami a odoslané do stanoveného termínu, ktorý bude oznámený.  Publikácia vyjde po konferencii.
 
Viac na stránke hlavného organizátora konferencie

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti