Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, ONLINE 20. - 23. 9. 2021

zverejnené: 7. apríla 2021
aktualizované: 7. apríla 2021

Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021 v termíne 20.-23. septembra 2021 tentokrát kvôli situácii s pandémiou ONLINE.     
 
Pôvodne sme túto konferenciu plánovali uskutočniť v septembri minulého roka na malebnom nábreží vodnej nádrže Zemplínska Šírava v obci Kaluža, okrese Michalovce. Zdravotné riziká však boli priveľké a organizačný výbor sa rozhodol konferenciu preložiť o rok. V súčasnosti stále nemáme veľa dôvodov na optimizmus, a preto poučení z minulého roka s vôľou jednoznačne podujatie uskutočniť, sme sa rozhodli pre bezpečný a v poslednom čase globálne uprednostňovaný ONLINE digitálny priestor. Tak ako sme informovali, všetky prihlášky naďalej ostávajú platné. Pre poriadok  však prosíme o ich potvrdenie. Je tu stále priestor pre malé rozšírenie počtu účastníkov formou prihlášky v prílohe pozvánky. Účastnícky poplatok je prirodzene znížený.

Nosnou témou konferencie bude „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ PRIESTOR“, ktorá v najširšom slova zmysle zahŕňa v sebe od sídliskovej až po hrobovú archeológiu všetky charakterizujúce komponenty. Na pozadí globálnej celospoločenskej diskusie o ochrane životného prostredia chceme priniesť pohľad na vzájomnú interakciu človeka a prírody v nami vybranom úseku histórie ľudstva. Nepôjde len o tzv. históriu krajiny, ale aj o užší pohľad na dedinu (obydlie ako stred sveta), mesto, hrad či kláštor v ich časopriestorovej premene. Štrukturálna premena hlavne prírodného prostredia antropogénnymi zásahmi (ťažba nerastných surovín, baníctvo, hutníctvo, sklárska výroba), vrátane úpravy riek (stavidlá, budovanie rybníkov, mlynov) a ciest. Do rámcového obsahu zapadá aj lesné hospodárstvo, s dokladmi výroby uhlia, dechtu, pálenie vápna a pod. Neopomíname ani obrazové umenie, priestorovú symboliku, mystickú geografiu a diskutabilné otázky vzťahu centra a periféria z pohľadu politického, ekonomického i náboženského (poriadok okolo stredu).
 
Vzhľadom na široko koncipovanú tému ponúkame  tematické okruhy, do ktorých budú radené konferenčné referáty. Týmto Vás žiadame o zaslanie názvu, ako aj abstraktu referátu spadajúceho do jednej z nasledovných tém:

1. Vplyv človeka na životné prostredie v stredoveku a novoveku
2. Zázemie stredovekých sídiel
3. Ochrana kultúrnej krajiny
4. Duchovný priestor človeka v stredovekých komunitách
5. Varia
6. Pre prezentáciu výsledkov novších výskumov mimo nosnú tému bude vyčlenená posterová prezentácia.

Konferenčný poplatok:
  • Konferenčný poplatok účastníci s / bez prednášky či posteru 25€.
  • Konferenčný poplatok študneti/doktorandi s / bez prednášky či posteru 15€.
  • Konferenčný poplatok v sebe zahŕňa registračný poplatok, vstup na online prednášky, knihu abstraktov.
Konferenčný poplatok musí byť uhradený na dole uvedený účet do 30. 5. 2021
 
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 3076
SWIFT/BIC pre platby v EUR: SPSRSKBAXXX
SWIFT/BIC pre platby mimo oblasť SEPA a v inej mene ako v EUR: SUBASKBX
Variabilný symbol: 102 203
Poznámka: Meno a Priezvisko – AH2021
 
V registračnom formulári je potrebné uviesť:
• či požadujete potvrdenku alebo faktúru,
• fakturačné údaje.

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický

Z dôvodu vypracovania knihy abstraktov Vás prosíme o zaslanie prihlášky (docx, 31 kB) spolu s abstraktom príspevku do 30.5.2021 na adresu: archaeologiahistorica2021@gmail.com. (určené novým prihláseným)

Tradične sa účastníkom konferencie ponúka možnosť publikovania príspevku v časopise Archaeologia Historica.

Všetky informácie o konferencii, technických požiadavkách a prípadne ďalších otázkach budú pravidelne umiestňované aj na facebookovej stránke - archaeologia historica 2021.
 
Archeologia Historica 2021 posterČlenovia organizačného tímu:
 
Martin Pristáš, Martin.Pristas@pamiatky.gov.sk
Slavomír Katkin, Slavomir.Katkin@pamiatky.gov.sk
Peter Bisták, Peter.Bistak@pamiatky.gov.sk
Gabriel Lukáč, gabrieljozef@gmail.com
Zuzana Borzová, zborzova@ukf.sk
Stanislava Gogová, sgogova@ukf.sk
Martin Tomášek, tomasek.martin@npu.cz

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti