Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Žilina - Vývoj parku pri hrade v Budatíne

zverejnené: 19. júna 2020

Park pri hrade v BudatínePark pri hrade v Budatíne prešiel niekoľkými slohovými zmenami. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1321, kedy pôvodný vodný hrad plnil strážnu funkciu. O záhrade sa dozvedáme až z Urbáru hradného panstva Budatín z roku 1658, kde sa spomína maľovaný letník – záhradná stavba pre oddych a zábavu panstva, okrasná záhrada s dvomi kvetinovými tabuľami, úžitková záhrada a štepnica. Na Ruttkayovej mape z roku 1749 je zachytená záhrada obklopená múrom. Jej vnútorný priestor bol členený  na pravidelné časti – tabule, lemované strihanými živými plôtikmi so stredovým motívom.
 


Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Obnova vodného mlyna v Likavke

zverejnené: 5. júna 2020

Obnova vodného mlyna v Likavke Lokalita s vodným mlynom sa nachádza na juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce Likavka, v dotyku s vodným tokom potoka. V minulosti v krajine osamotená murovaná stavba, je v súčasnosti atakovaná zástavbou rodinných domov. Likavský mlyn súvisí s dejinami stredovekého hradu Likava, kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku a s históriou poddanskej obce Likavka. Bol postavený pravdepodobne v roku 1435 za Jána Hunyadiho súbežne so stavbou hradnej pekárne. Murovaná budova mlyna predstavuje stavbu s mechanickým zariadením, ktorá pôvodne slúžila na mletie obilnín a ako obydlie mlynára. Vybudovaný bol na mieste s priaznivými vodnými pomermi.

Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

zverejnené: 14. mája 2020

Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom MesteOd minulého roka prebiehajú na veľkej časti intravilánu Kysuckého Nového Mesta výkopové práce v súvislosti s výmenou rúr distribúcie tepla. Krajský pamiatkový úrad Žilina vykonáva pravidelné obhliadky výkopov, počas ktorých boli na niektorých miestach objavené najmä pozostatky zaniknutých starších objektov. Na ulici Janka Jesenského medzi bytovým domom č. 1234 a domom č. 389/23 (pod gymnáziom) boli v profiloch výkopu identifikované pozostatky kamenného múru.
 
 

 
Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

zverejnené: 29. apríla 2020

Obnova zvonice v Pavčinej Lehote Vekom najmladšou  drevenou zvonicou na Liptove zo štyroch, ktoré sú zapísané v ÚZPF je zvonica v Pavčinej Lehote z roku  1883. Architektúra drevenej stavby bola postavená v jednej stavebnej etape, bez ďalších radikálnych stavebných úprav. Funkcia objektu bola sakrálno – profánna, využívaná ako márnica. Je situovaná v cintoríne ako samostatne stojaci objekt. Pri jej nedávnej obnove  pozostávajúcej z výmeny poškodených  prvkov strešnej drevenej šindľovej krytiny, poškodených spodných trámov, výmeny  dvoch vstupných dverí, nového celoplošného náteru, bol v obci nájdený stratený pôvodný kríž, ktorý bol po úprave opätovne osadený na svoje pôvodné miesto.

Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Zborník o nových archeologických výskumoch na strednom Slovensku

zverejnené: 9. apríla 2020

Obálka zborníka Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III, foto: M. FurmanArcheológovia pôsobiaci na území stredného Slovenska sa od roku 2016 pravidelne stretávajú na vedeckých konferenciách organizovaných vždy jednou inštitúciou v tejto územnej pôsobnosti. Výsledkom prvej konferencie stredoslovenských archeológov uskutočnenej v roku 2016 v Liptovskom múzeu v Ružomberku bol zborník všetkých prezentovaných príspevkov. V rokoch 2017 a 2018 sa uskutočnila konferencia v Banskej Bystrici a v Oravskom Podzámku. Hlavný organizátor konferencie roku 2018 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa rozhodol vydať samostatný zborník, ktorý zahŕňa aj prednášky z konferencie z Banskej Bystrice, keďže z nej sa zborník nepodarilo vydať.


Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Zaistenie detektoristického náradia pod Hričovským hradom

zverejnené: 30. augusta 2019

Zaistené nástroje detektoristov pri Hričovskom hrade, foto: Mgr.Tomáš Kopták,PhD., KPÚ ŽilinaDňa 23.07.2019 uskutočnili príslušníci Policajného zboru SR v Žiline spolu s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline obhliadku zdevastovaného archeologického náleziska a národnej kultúrnej pamiatky Hričovského hradu. Obhliadka sa realizovala v súvislosti s podaným trestným oznámením na neznámeho páchateľa za rozsiahle poškodenie severozápadného svahu hradného kopca v tesnej blízkosti hradu ...Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Odborné spracovanie pokladu mincí z Likavky

zverejnené: 15. apríla 2019

Mince po vyčisteníKrajský pamiatkový úrad Žilina momentálne odborne spracováva mince z unikátneho pokladu z Likavky, ktorý sa našiel 23. marca 2019. Odborné čistenie mincí vykonáva Mgr. Martin Furman, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Žilina a rekonštrukciu nádoby Michael Daskalakis z Považského múzea v Žiline.

Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Nález strieborných a zlatých mincí

zverejnené: 2. apríla 2019

Podklad pozostávajúci z 1600 ks strieborných denárov, jedného groša a dvoch zlatých dukátov, foto: Peter Ledaj
V sobotu 23. marca 2019 bol na Krajský pamiatkový úrad Žilina telefonicky nahlásený nález mincí v k. ú. obce Likavka. Podľa opisu nálezcov, manželov z Martinčeka, sa malo v mieste rozrytom po diviakoch nachádzať niekoľko malých strieborných mincí, pravdepodobne jedna zlatá minca, zlomky hlinenej nádoby a medený, resp. bronzový predmet. Zástupca Krajského pamiatkového úradu Žilina Mgr. Martin Furman, PhD. spolu s kolegyňou Mgr. Barborou Danielovou z Oravského múzea vykonali obhliadku miesta nálezu a podrobne zdokumentovali zistené skutočnosti. V plytkej jamke sa nachádzal poklad, ktorý obsahoval vyše 1600 ks strieborných denárov, jeden groš a dva zlaté dukáty.


Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Konferencia Archeológia - svedectvo doby

zverejnené: 13. októbra 2018

Pozvanka konferenciaŽilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti archeológa. Vstup na konferenciu je voľný.


Čítať ďalej >>

KPÚ Žilina - Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

zverejnené: 16. februára 2018

V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy zachované v pomerne dobrom stave. Maľby sú vytvorené technikou pravej fresky s detailmi v technike secco.

Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti