Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Váh vydal ďalší hodnotný archeologický nález

zverejnené: 3. januára 2022

Nález krátkeho meča v povodí Váhu pri HlohovciV lete našiel miestny obyvateľ pri Hlohovci v koryte Váhu počas zníženej vodnej hladiny predmet, ktorý ho zaujal. Keď doma zistil, že ide o archeologický nález, prišiel s ním do múzea, kde ho archeológ poučil, že ho musí ohlásiť a odovzdať krajskému pamiatkovému úradu. Nálezom je krátky meč (mečík, dlhá dýka) s dĺžkou takmer 26 cm a hmotnosťou skoro 150 g. Rukoväť z organického materiálu sa nezachovala. Ostali po nej len stopy v okolí nitov. Podobné krátke meče sa vyskytujú zhruba v povodí Dunaja, a to od južného Nemecka až po srbskú Vojvodinu. Charakteristické sú pre začínajúce mohylové kultúry strednej bronzovej doby, teda približne pre 16. stor. p. n. l. Podobný mečík sa na Slovensku našiel vo Včelinciach, kde bol súčasťou hromadného nálezu bronzových predmetov.
 


Čítať ďalej >>

Pamiatkarska verzia hry Kvarteto k stiahnutiu

zverejnené: 21. decembra 2021

Pamiatkarska hra Kvarteto titulkaV predvianočnom čase sme pre malých i veľkých nedočkavcov pripravili elektronickú verziu hry Kvarteto. Hra je okrem oddychu zároveň aj zdrojom poznávania, vedomostí a inšpiráciou k ďalšiemu objavovaniu. Do kvarteta boli vybrané objekty - národné kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Trnavskom kraji, z ktorých mnohým hrozil zánik. Budeme radi, ak Vám táto hra okrem hodín dobrej zábavy prinesie aj nové podnety k spoznávaniu svojho okolia a histórie. Stačí si len stianuť PDF súbor v priloženom odkaze, použiť v tlačiarni správnu hrúbku papiera, vytlačiť, vystrihnúť a zábava môže začať. Vianočnú pohodu želajú trnavskí pamiatkari.

Čítať ďalej >>

Nález hrobu z obdobia sťahovania národov

zverejnené: 5. októbra 2021

Nález hrobu z obdobia sťahovania národovV meste Gbely majiteľ pozemku počas kopania základových rýh na novú garáž v mieste zbúranej starej garáže a šopy pristavanej k rodinnému domu narazil na ľudskú lebku a ohlásil to polícii. Zistilo sa, že kosti pochádzajú z hrobu, v ktorom boli uložení vo vystretej polohe na chrbte dvaja jedinci ženského pohlavia vo veku 20 až 25 rokov a 25 až 40 rokov, orientovaní hlavou na západ a nohami na východ. Pochovaní boli bez šperkov a príloh. Hrob datovala rádiokarbónová analýza do obdobia rokov 421 až 541 n. l., ktoré je známe pod názvom obdobie sťahovania národov.

Čítať ďalej >>

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

zverejnené: 26. mája 2021

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých KarpatochEšte počas prvej vlny pandémie koronavírusu nadšenec archeológie objavil drobné, v teréne sotva viditeľné, opevnenie v Malých Karpatoch v Trnavskom kraji, ktoré bolo archeológom dovtedy neznáme. Už počas prvej obhliadky archeológmi KPÚ Trnava spojenej so zberom archeologických nálezov bolo jasné, že lokalitu ešte nestihli zdevastovať vykrádači nášho archeologického dedičstva, tzv. detektoristi. Samotný nález nevykradnutého náleziska v horskom prostredí je v súčasnosti, žiaľ, veľmi zriedkavý. Celkovo sa v skúmanom priestore zdokumentovalo 137 predmetov, z toho 8 keramických a 129 kovových.

Čítať ďalej >>

Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch

zverejnené: 16. apríla 2021

Paleolitické nálezy v Banke pri PiešťanochV obci Banka pri Piešťanoch v polohe Štepnica bol v súvislosti s výstavbou realizovaný sondážny archeologický výskum, ktorým sa podarilo  zachytiť časť osídlenia starého vyše 20 tisíc rokov spolu s nálezmi kostí veľkých cicavcov. Osídlenie z obdobia  mladšieho paleolitu pravdepodobne patrilo nositeľom tzv. gravettienskej kultúry. Išlo o kultúru lovcov, ktorý sú známi vytvorením tzv. moravianskej venuše, nájdenej v susednom katastri Moravian nad Váhom. Táto pôsobivá plastika z mamutieho kla je najstarším dokladom umenia na Slovensku.

Čítať ďalej >>

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

zverejnené: 1. apríla 2021

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave Na  území pozdĺž Halenárskej ul. medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou Status quo pripravuje Mesto Trnava vytvorenie parčíka s menšou vodnou plochou. Parkové riešenie má zohľadniť aj výsledky archeologického výskumu, ktorý vykonáva  spoločnosť AA Avala pod vedením archeológa Mgr. Andreja Žitňana, ako aj architektonicko-historického výskumu vedeného Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc. Zaburinená a čiastočne vybetónovaná  plocha tu zostala po dvoch domoch, zdemolovaných v 60. rokoch 20. stor. O tom ako vyzerali, vieme  už len zo  starších fotografií, ktoré domy  náhodne  zachytili najmä vďaka  susedstvu Seminára sv. Štefana.
 

Čítať ďalej >>

Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatku

zverejnené: 29. marca 2021

Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatkuPamiatkový úrad SR na základe podkladu vypracovaného KPÚ Trnava vyhlásil hrádok v Dvorníkoch, v miestnej časti Posádka, za národnú kultúrnu pamiatku, nakoľko je nositeľom historickej, spoločenskej a urbanistickej pamiatkovej hodnoty. Vytipovaný na vyhlásenie bol počas prác na súpise pamiatok v okrese Hlohovec. Hrádok sa nachádza na severozápadnom okraji intravilánu Posádky na ľavostrannom okraji terasy Váhu nad záhradkárskou a chatovou kolóniou. Vytvára dominantnú hranicu intravilánu obce a okraja terasy Váhu. Do súčasnosti sa z reliéfu terénu jadra hrádku zachovali iba časť návršia a relikt priekopy vo svahu severne od neho. Značnú časť lokality pokrýva starý a nový cintorín so súvisiacimi stavbami.

Čítať ďalej >>

Nález liturgických predmetov záhadného pôvodu v Hubine

zverejnené: 23. decembra 2020

Náhodný nález kalichov so záhadným pôvodomNa jeseň 2020 objavil hubár v lese nad obcou Hubina dve nádoby z medeného plechu, ktoré majú upravený lesklý povrch, pravdepodobne zlátený červeným zlatom s veľkým obsahom medi a tepanou výzdobou. Nález odovzdal na Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý miesto obhliadol aj s detektorom kovov, no ďalšie predmety už nájdené neboli. S nádobami sa spája viacero záhad. Pokiaľ ide o tvaroslovie a ornamentiku, v stredoeurópskom priestore sa s historickými liturgickými nádobami tohto typu nestretávame. Nezvyčajný je aj použitý materiál - medený plech. Liturgické nádoby bývali v našom prostredí najčastejšie zhotovené zo striebra, upraveného zlátením.

Čítať ďalej >>

Objav pravekého sídliska na Záhorí

zverejnené: 18. decembra 2020

Objav pravekého sídliska v RadošovciachV obci Radošovce v okrese Skalica sa pri predstihovom archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou rodinných domov našli pozostatky pravekého sídliska. Lokalita je situovaná v severnej časti katastra obce Radošovce v polohe Dražné pole, vedľa miestnej školy. Tu sa nachádza sídelná terasa Kováloveckého potoka, ktorá má vhodné podmienky na osídlenie pre dobrú dostupnosť k vode i výhľad do okolia. Archeológovia Slovenského archeologického a historického inštitútu – SAHI, o.z. zachytili celkovo 11 archeologických objektov v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo archeologického materiálu. Išlo najmä o sídliskové, ťažobné a zásobné jamy využívané pravekými ľuďmi na skladovanie obilia.

Čítať ďalej >>

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2020 sa neuskutoční

zverejnené: 24. novembra 2020

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja logoKrajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si dovoľujú oznámiť, že 27. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja sa kvôli opatreniam v súvislosti s koronavírusom v tomto roku konať nebude. Nižšie uvedené príspevky budú uverejnené v zborníku č.24, ktorý vyjde na jeseň r. 2021 v obvyklom termíne.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti