Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Dve tváre jednej záchrany hradného areálu

zverejnené: 11. januára 2022

Záchrana hradného areálu UhrovecNemožno poprieť, že jeden z najmalebnejších a z architektonicko – historického hľadiska najautentickejších hradov Slovenska sa ukrýva v lesoch Strážovských vrchov a je ním hrad Uhrovec. O jeho záchranu sa v náročných podmienkach už niekoľko rokov usiluje občianske združenie Hrad Uhrovec. Okrem každoročného „hasenia“ havarijných situácii na stáročia chátrajúcich murivách a postupného spracovávania rozsiahlej prípravnej a projektovej dokumentácie, sa podarilo združeniu zavŕšiť komplexnú obnovu pamiatkového objektu hospodárska budova. V minulom roku sa sily združenia zamerali okrem iných nevyhnutných prác na skutočný poklad – pamiatkový objekt jedinečne zachovanej románskej hradnej kaplnky z 13. storočia, kde bola objavená gotická nástenná maľba, datovaná približne do druhej polovice 14. storočia. Záchrana vzácnej fresky sa začala vďaka zanietenej podpore verejnosti v súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje Nadáciou VÚB s názvom Poklady Slovenska.
 

Čítať ďalej >>

Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach

zverejnené: 29. novembra 2021

Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých UherciachVeľké Uherce sú starobylou obcou na strednom Ponitrí známou predovšetkým aktivitami rodiny Thonetovcov, ktorá sa v obci usadila v 19. storočí, prebudovala renesančný kaštieľ do novogotickej podoby a vytvorila pracovné príležitosti v známej drevospracujúcej továrni. História obce však siaha oveľa hlbšie, o čom svedčí i pôvodne stredoveký Kostol sv. Michala Archanjela. Koncom 18. storočia bola v strede obce postavená kaplnka – zvonica s nikou na západnom priečelí, v ktorej je osadená socha Piety. Funkcia zvonice tohto „dvojjediného“ objektu sa zdôraznila dodatočným umiestnením veľkého zvona s dolným priemerom 75,5 cm od Adalberta Littmanna s datovaním 1837 a nápisom „IN HONOREM IESU SALVATORIS DIVAE MATRIS ET STEPHANI [M] AC  S[ancti] IO[annis] NEP[omuceni] ORATE PRO NOBIS“.

Čítať ďalej >>

„Zachráňme Magdalénku“ Obnova kaplnky Nanebovzatia panny Márie v Horných Kočkovciach (okres Púchov, Trenčiansky kraj)

zverejnené: 20. júla 2021

Obnova kaplnky Nanebovzatia panny Márie v Horných KočkovciachDvojvežovú kaplnku na Trenčianskej ceste v Horných Kočkovciach neprehliadne zrejme nikto z domácich ani návštevníkov. Pohrebná kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, zapísaná v ÚZPF pod č. 766/1 s areálom cintorína je situovaná v okrajovej severovýchodnej časti obce Horné Kočkovce, v lesoparkovom prostredí, na úpätí svahu zaniknutej „Kočkovskej skaly“, ktorým vedie stará cesta na cintorín. Postavená bola okolo roku 1880 v historizujúcom slohu ako jednoloďová sakrálna stavba s dvoma vežičkami miestnym kanonikom Floriánom Augustínom Baloghom, ktorý je v krypte kaplnky pochovaný spolu s rodičmi a bratom.

Čítať ďalej >>

Za sochárske diela pre kostol v Partizánskom ocenenie aj výsluchy ŠtB

zverejnené: 17. mája 2021

Sochárske diela Tibora Bartfaya v kostole v PartizánskomFarský Kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom patrí k najhodnotnejším sakrálnym stavbám modernej architektúry na Slovensku a jeho význam si čoraz viac uvedomuje aj široká verejnosť. Neprebádanou kapitolou však stále zostáva jeho rozsiahle sochárske dotvorenie, ktoré v rokoch 1947 – 1950 vytvoril mladý talentovaný sochár Tibor Bartfay. Neprebádanou, pretože doba, v ktorej sochár na dielach pracoval, bola určovaná predovšetkým nástupom nového totalitného režimu, nepriateľského voči náboženstvám a cirkvám. Aj preto bolo lepšie urobiť prácu a nenechávať o nej priveľa písomných dokladov. Napriek tomu sa Tibor Bartfay dostal do problémov a aj počas štyridsiatich rokov trvania tohto režimu, keď prežíval hlavnú časť svojho profesionálneho života, nesmel svoju prvú veľkú realizáciu v Partizánskom prezentovať.
 
Čítať ďalej >>

Kaštieľ vo Vysočanoch - začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu

zverejnené: 14. decembra 2020

Začiatok obnovy kaštieľa vo VysočanochSúčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková stavba kaštieľa, ozvláštnená nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. V minulosti kaštieľ v rámci Vysočian vynikal zaujímavou polohou, avšak stavebný vývoj obce, striedanie vlastníkov a hlavne dlhoročná opustenosť bez kontinuity využitia a údržby spôsobili, že zostal nechránený, na neohradenom pozemku, v tesnej blízkosti novej bytovky a hlavnej cestnej komunikácie pretínajúcej obec.  Čítať ďalej >>

Nové poznatky o bočnom oltári Ukrižovania v rímskokatolíckom Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine

zverejnené: 9. novembra 2020

Bočný oltár Ukrižovania v rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba Staršieho v TužineV rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola  sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca 90. rokov 20. storočia podarilo s podporou rodákov z Nemecka zreštaurovať  nielen v dezolátnom stave zachované nástenné maľby, ale postupne i zariadenie sakrálneho priestoru vrátane hlavného oltára, organu Samuela Wagnera, kazateľnice a dvoch bočných oltárov. Starostlivosť domácich o mobiliár bola zjavná vo viacerých sekundárnych úpravách, ktorá vždy nezodpovedala dnešnému pohľadu na zachovanie pamiatky v jej historickom výraze.  Nedávne reštaurovanie bočného oltára Ukrižovania (akad. sochár Dušan Hagara, akad. maliar Miroslav Šurin) zachovaného v stave konglomerátu viacerých výtvarných interpretácií, prinieslo spresňujúce poznatky o vzniku oltára, ale i nález signatúry maliara oltárneho obrazu.


Čítať ďalej >>

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov "vstala z popola"

zverejnené: 10. septembra 2020

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres PúchovMauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. stor. boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. (Ladislav Vietoris sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trenčiansku stolicu.) Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí tohto obdobia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v tejto lokalite.

Čítať ďalej >>

Pohrebná kaplnka v Trenčíne - nazývaná aj „Srbská“

zverejnené: 20. augusta 2020

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v TrenčíneNa mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny (1914) sa začalo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne. Väčšinu z nich tvorili vojaci, ktorí podľahli následkom zranení vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Neskôr bol založený aj ďalší vojenský cintorín v mestskej časti Trenčína - Kubrej.  Súčasťou cintorína sa po vojne v roku 1928 stala aj pohrebná kaplnka - kostnica, kde sú uložené v malých drevených rakvičkách exhumované pozostatky vojakov (viac ako 180 vojakov) z vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS).


Čítať ďalej >>

Kostol v Nedožeroch – Brezanoch, skrytá krása

zverejnené: 20. júla 2020

Kostol v Nedožeroch – BrezanochZabudnutý a obchádzaný Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch – Brezanoch postupne odkrýva svoje tajomstvá. V roku 2019 na základe rozhodnutia KPÚ Trenčín začali prípravné práce na obnove kostola. Dôvodom bola opadávajúca novodobá vrstva omietky z fasád kostola. Pôvodne stredoveký Kostol sv. Heleny z rokov 1423-26 bol postavený ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom svätyne zaklenutým rebrovou krížovou klenbou so severnou sakristiou. V neskoršom gotickom období bola klenba svätyne zvýšená, pričom bol charakter dvoch  polí krížovej klenby ponechaný a rebrá osadené na pôvodné kamenné nábehy. Loď bola plochostropá a kostol stále bez veže. Samotná veža nie je stredoveká ako sa predpokladalo, ale postavená v renesancii cca v 3. tretine 17. storočia.

Čítať ďalej >>

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch - nové nálezy

zverejnené: 2. júla 2020

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426.  Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality.Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti