Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Spišskonovoveská Kalvária z dielne Majstra Pavla z Levoče - pašiové mystérium jedného „farebného“ reštaurova

zverejnené: 12. apríla 2021

Reštaurovanie Spišskonovoveskej kalvárie z dielne Majstra Pavla z LevočeV symbolike pašiových zastavení pri Ukrižovanom Kristovi Vám chceme v oktáve Veľkonočných sviatkov priniesť reštaurátorsko-pamiatkarský príbeh súsošia Kalvárie zo Spišskej Novej Vsi: ako sa skutočne stal, a čo mu predchádzalo, i čo bude ďalej. My dnes chceme spolu s Vami obdivovať tu okrem dotýkajúcej sa  - priam ožívajúcej autentickej ľudskosti postáv doslova z Veľkonočného mystéria – aj ich krásu a detaily, charakteristické pre diela Majstra Pavla z Levoče: pomerne sploštené čelo, pery a tvorenie príznačných fúzov a brady, typické delenie článkov prstov na rukách, ale aj neskutočnú dokonalosť opracovania povrchu, s citom pre tvar, plastickosť, farebnosť či kompozíciu. Nechajme teda prehovoriť stredovekého ducha umelcov remesla rezbárskeho ...

Čítať ďalej >>

Nečakaný návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

zverejnené: 2. apríla 2021

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do RožňavyPosledný marcový deň v roku 2021 sa do Rožňavy po dvadsiatich ôsmych rokoch aj „bez kopania“ a akoby malým pamiatkárskym zázrakom nečakane navrátil vzácny obraz sv. Klimenta – rímskeho pápeža od Antona Haffnera z roku 1866. Toto nezvestné umelecké dielo bolo spolu s ďalšími umeleckými predmetmi odcudzené z miestnej kaplnky na Kalvárii ešte v roku 1993, kde pôvodne vo svätyni táto olejomaľba na plátne visela. Svätý Kliment (Klement) I. – Rímsky, ako pápež z 1. storočia je v Cirkvi váženým uctievaným svätcom – mučeníkom (sviatok 23. novembra), a je tiež patrónom baníkov, námorníkov či kamenárov.  Čítať ďalej >>

Košická Immaculata – znovuobjavené znamenie záchrany

zverejnené: 11. marca 2021

Košická Immaculata – znovuobjavené znamenie záchranyMarcové prvé výročie pandémie 21. storočia nás navracia k podobným výročiam, odkazoma snáď i povzbudeniam. O to viac pri všadeprítomných morových pamiatkach v mestách na Slovensku. A tak by sme Vám aj z Košíc chceli sprítomniť pamiatkársky príbeh i odhaľovanie krásy tristoročného súsošia Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – Immaculaty v Košiciach (z lat. immaculata – nepoškvrnená). Košický morový stĺp z čias baroka sa zrodil z veľkej vďaky za prekonanie i ako pamiatka na početné obete veľkej morovej epidémie, ktorá v rokoch 1709 – 1710 postihla celé Uhorsko i veľkú časť Európy.

Čítať ďalej >>

„Ako mušľa na morskom brehu ...” Storočnica krompašskej vzbury a jej nadčasový pamätník.

zverejnené: 21. februára 2021

Storočnica krompašskej vzbury a jej nadčasový pamätníkOkrúhle 100. výročia nás obvykle prebudia – možno k návratom, či retrospektívam kolektívnej pamäte. A práve 21. februára v tomto roku si pripomíname storočnicu obetí tzv. Krompašskej vzbury, s ktorou je zviazaných v meste Krompachy viacero kultúrnych pamiatok. Aj keď je mesto známe skôr pre svoje pomerne bohaté industriálne historické dedičstvo, nájdeme tu aj barokovo – klasicistický kaštieľ, historickú radnicu, pamätné tabule, sakrálne pamiatky ako napríklad kaplnku sv. Jána Nepomuckého, či kostoly katolícky a evanjelický, ale predsa len asi najznámejší je tento tematický súbor pamiatok.

Čítať ďalej >>

Krása a radosť pre rok 2021. Novoročno-(po)vianočný pozdrav z košickej redakcie.

zverejnené: 28. januára 2021

Krása a radosť pre rok 2021 - pozdrav z košickej redakcieAj Vám sa stáva, že posledný - najlepšie ukrytý a náhodne znovu nájdený - zabudnutý vianočný darček si objavíte a rozbalíte až niekedy v novom roku ? O to väčšia nečakaná radosť, premilé prekvapenie v sivej, už prozaickej každodennosti januára - („ach, aké prelestné sú tieto januáre“) ! My však nechceme zabudnúť na Vás, ctihodní naši verní čitatelia a čitateľky, fanúšikovia i fanúšičky, kolegovia a kolegyne, staronoví i novozrodení súpútnici po cestách dobrodružstvami ducha, umenia i kultúrneho dedičstva. Vy ste vždy darom ... Chceme preto začať hneď úprimným ďakovaním.

Čítať ďalej >>

Košický Jeruzalem alebo nová mapová vízia opevnenia mesta

zverejnené: 7. decembra 2020

Nová mapová vízia opevnenia mesta KošiceKaždé opevnené mesto stredoveku malo svoj najvyšší vzor v nebeskom Jeruzaleme. Nový komplexný mapový výstup pre poznanie, popularizáciu a vyhodnocovanie historického opevnenia mesta od najstarších čias po jeho zánik i novodobú prezentáciu na KPÚ Košice vypracovali kolegovia ing. arch. Róbert Kiráľ a archeologička PhDr. Marcela Ďurišová. Ako vieme, Košice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Nový zverejnený dvojplán „HRADBY – MESTA – KOŠICE“ pozostáva zo schémy mestského opevnenia v jeho vrcholnej fáze, ktorá je prekreslením historického plánu pevnosti Košice (Festung Caschau) z rokov 1754-1755 do aktuálneho plánu mesta.


Čítať ďalej >>

Evanjelický cintorín v Košiciach – „diamant v hrude nezhnije“

zverejnené: 23. novembra 2020

Evanjelický cintorín v Košiciach V októbrovom mesiaci reformácie a v dušičkovom čase spomienok na našich zosnulých na cintorínoch si s hrdosťou sprítomňujeme znovuobnovovaný klenot „v hrude“ Košíc. Historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici (vedľa starej sladovne) na západnom svahu tzv. Hliníka neďaleko historického jadra mesta bol založený už v roku 1687, a neskôr v roku 1780 rozšírený, s početnými radmi kamenných náhrobkov a rodinných hrobiek, ohradený kamenným múrom. Jeho plochu pre potreby košických evanjelikov vyčlenili mestskí radní cielene mimo hradieb, keď sa chrám sv. Alžbety a kaplnka sv. Michala spolu s prináležiacimi cintorínmi vo vnútornom meste vrátili do vlastníctva katolíkov. Pochovávali tu košických evanjelikov nepretržite v niekoľkých vrstvách až do roku 1889, a ešte aj neskôr, ale už len so zvláštnym povolením od mesta pochovávať v rodinných hrobkách.
 

Čítať ďalej >>

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasád

zverejnené: 2. novembra 2020

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasádReštaurátorské práce na fasádach veže sv. Urbana, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dóm sv. Alžbety s areálom, boli realizované v apríli - septembri 2020 tímom reštaurátorov (Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt., Prof. Akad. soch. Jozef Porubovič, Akad. soch. Vladimír Višváder, v súčinnosti s Dr. Ing. arch. Jánom Krchom, PhD. autorom architektonicko-historického pamiatkového výskumu veže), a boli zamerané na konzerváciu, dopĺňanie a rekonštrukciu zachovaných častí autentických vrstiev prvej renesančnej etapy veže s rešpektovaním slohovo mladších zachovaných prvkov (v podobe štylizovaného torza fabiónovej rímsy s čiastočne zachovanou sgrafitovou výzdobou z druhej renesančnej etapy. Krajský pamiatkový úrad Košice počas prác ocenil vysoko odborný postup reštaurátorov k dielu, citlivý a šetrný zásah na fasádach tejto stavby v srdci mesta.

Čítať ďalej >>

Memento mori – alebo kamenní svedkovia čiernej smrti

zverejnené: 21. októbra 2020

Filmový dokument Memento moriAktuálna doba celosvetovej pandémie nás v tomto roku vedie k pozastaveniu sa, k zamysleniu, k hľadaniu historických i nadčasových súvislostí. Vedie nás ale predovšetkým k hľadaniu nádeje a východísk vo vzájomnej spolupatričnosti i spolupráci. V duchovnej sfére kultúry, umenia, i spoločného kultúrneho dedičstva - v úzkych prepojeniach pri ich výskume či záchrane často nachádzame práve tu silné inšpirácie. A aj v spojení osvedčenej spolupráce filmárov, umelcov a odborníkov košického i prešovského kraja sa zrodil v tejto sfére pôsobivý nový filmový formát.


Čítať ďalej >>

Príbeh košickej Katky – našej parnej unikátky

zverejnené: 14. októbra 2020

Košická lokomotíva KatkaNajstaršia parná lokomotíva Katka U 36.003 – naša unikátna hnuteľná národná kultúrna pamiatka „na kolesách“ patrí ozaj k európskym raritám. Vyrobili ju v nemeckej lokomotívke Hagans v Erfurte ešte v roku 1884 a jej rovesníci už dávno odpočívajú na dôchodku. Košická Katka je však výnimočná tým, že dnes stále ešte jazdí podľa cestovného poriadku. Je to trojnápravový úzkorozchodný parný rušeň, ktorý bol pôvodne dodaný na trasu Gelnica - Smolnícka Huta s rozchodom 1000 mm, kde slúžil viacmenej až do 50-tych rokov 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny bola Katka použitá ešte aj na dráhe Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, v socialistickej ére bola zas chvíľu inštalovaná na pomníku v depe v Spišskej Novej Vsi, aby potom mohla byť v novej ére - po kompletnej renovácii v Českých Veleniciach - v lete 1991 nasadená ako funkčný múzejný exponát už v Košiciach.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti