Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Dante v Košiciach …?

zverejnené: 31. decembra 2021

Dante v Košiciach?Ako v básni na prelome rokov, keď v novoročnú noc zvonia zvony, ponáhľa sa pútnik – snílko s vetrom zvona, s vetrom búrky po chvejúcej sa zemi…Veľký košický zvon Urban, znejúci v Urbanovej veži ako kedysi na pamiatku víťazstva nad morovou epidémiou, odzváňa nám smutnokrásne i ďakujúco na záver starého roka, vyzváňa s krehkou nádejou na začiatok nového. Ožívajú spomienky, príbehy, sny, blízki ľudia, tváre známe i neznáme. Hlas jeho úderov dvíha pohľad pútnika nahor, a tam sa stretáva s pohľadom tváre muža s vavrínovým vencom, zobrazeného medzi ostatnými v omietke na fasáde veže, nápadne, či skôr zdiaľky nenápadne sa ponášajúceho možno aj na oslavovaného talianskeho básnika Dante Alighieriho. Ožíva tak aj spomienka, ako pápež František v septembri tiež prechádzal okolo našej Urbanovej veže, a zvonili majestátne zvony. Ten istý pápež, ktorý Dantemu venoval v jeho výročnom roku svoj inšpirujúci list, upriamujúc aj naše vnímanie na spoločné putovanie očistcom i rajom v Božskej komédii. Sprítomňuje sa nám tu preto veľmi symbolicky aj dnešný - „košicko – danteovský“ omietkovo - pamiatkarský príbeh pre Vás, už na počiatku Roku Pána 2022…Čítať ďalej >>

Európska legenda - Dr. Patay Pál (1914 – 2020)

zverejnené: 8. decembra 2021

Dr. Patay Pál (1914 – 2020) - európska legendaDeň 8. december je v kalendári spojený s narodeninami jedného pozoruhodného Európana. Z Budapešti nám však presne pred rokom prišla smutná správa, že ešte 4. októbra nás opustil - Dr. Pál Patay – legenda stredoeurópskej archeológie a kampanológie – v nedožitom 106. roku svojho činorodého života. Už v mladosti sa začal zaujímať o najstaršie dejiny a navzdory tomu, že vojna a problémy po nej mu občas bránili venovať sa svojmu poslaniu, zostal mu do smrti verný. Vďaka tomu, že ho súčasne zaujali aj staré zvony, sa stal otcom kampanológie v Maďarsku. Mnohí pamiatkari, archeológovia, kampanológovia, muzeológovia a iní po celom Slovensku stále čerpajú z neuveriteľnej bohatosti jeho prác i z dobrodružnej inšpirácie jeho života. A práve vďaka všetkým krásnym ľudským i odborným prepojeniam si prostredníctvom osobného rozprávania archeologičky Dr. Márie Lamiovej z Košíc chceme aj my sprítomniť dary jeho života a tvorby pre naše časy ...
 

Čítať ďalej >>

Spomienka na prof. Jozefa Šimončiča (1928 - 2020)

zverejnené: 22. novembra 2021

Spomienka na prof. Jozefa ŠimončičaDnešným zastavením v našich článkových seriáloch chceme vzdať úctu a vďaku v spomienke. Venujeme ju pamiatke vzácneho človeka – nášho skvelého historika i archivára a veľmi obľúbeného pedagóga telom i dušou. V novembrových dňoch presne pred rokom tento pozemský svet navždy opustil vo veku 92 rokov profesor Jozef Šimončič z Trnavy. Spolu so všetkými jeho blízkymi na Slovensku i v zahraničí si ho aj my chceme znovu pripomenúť a sprítomniť ...

Čítať ďalej >>

Košický „Hviezdoslav“...?

zverejnené: 8. novembra 2021

Jozef Weber - reliéf na Dóme sv. Alžbety v KošiciachUž dlhé roky sa nás často mnohí pýtajú, pristaviac sa v Košiciach pri južnej strane Dómu sv. Alžbety – čo tam robí a prečo tam je do kameňa nad dvierkami do bočného schodiska vytesaný práve portrét básnika Pavla Országha Hviezdoslava s jeho typickou mašľou pod krkom ?! Usmievajúc sa, rozhodli sme sa v tomto roku 100. výročia odchodu do večnosti nášho básnika (8. novembra) raz a navždy ctenej košickej verejnosti, ba i návštevníkom nášho mesta a všetkým ctihodným čitateľom objasniť skutočný príbeh onoho „záhadného“ portrétu ...
 


Čítať ďalej >>

Spomienka na fotografa Alexandra Jirouška (1934 – 2021)

zverejnené: 4. novembra 2021

Spomienka na fotografa Alexandra Jirouška (1934 – 2021)31. októbra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov náš svet a domov navždy opustil Ing. Alexander Jiroušek - významný slovenský fotograf, dokumentátor, blízky spolupracovník pamiatkových úradov, vyhľadávaný autor i spoluautor početných publikácií o kultúrnom dedičstve. V rámci Slovenska bol dostatočne známy bohatou fotografickou tvorbou pri prezentácii nášho dedičstva (nielen kultúrneho, aj prírodného!). Jeho naplnený životný príbeh bol spojený osobitne s Košicami a s východným Slovenskom – najmä jeho rodným Spišom. Spolu so širokou odbornou i laickou verejnosťou si ho preto chceme v tejto našej spomienke aj my symbolicky pripomenúť v mene celej pamiatkárskej komunity. V ďakovaní za jeho celoživotné dielo a za všetky tvorivé spolupráce v spoločnom hľadaní domácej krásy, vzdávame tak našu ľudskú úctu a tichú spomienku v poslednej rozlúčke ...

Čítať ďalej >>

Naše zvony a ich zvonári – nadčasový audioprojekt nehmotného dedičstva

zverejnené: 27. októbra 2021

Naše zvony a ich zvonári – nadčasový audioprojekt nehmotného dedičstvaPresne pred desiatimi rokmi - 27. októbra 2011 rozhodlo Ministerstvo kultúry SR o zápise fenoménu tradičného ručného zvonenia na zvony a funkcie zvonárov na Slovensku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Aj výročná Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 za najvýznamnejšie aktivity v kategórii audiovízie a multimédií z oblasti kultúrneho dedičstva vyzdvihla do finále jeden náš zvonársky počin. A tak i vďaka úspešnému zápisu „žije“ náš osobitný nadčasový audioprojekt v dlhoročnej spolupráci kresťanského Rádia Lumen a Krajského pamiatkového úradu Košice. Už desať rokov každý týždeň prináša do domácností i do celého sveta cyklus populárno - odborných príspevkov. Ako jediný u nás systematicky vytvára a prezentuje jedinečnú zvukovú databázu stoviek historických i novodobých zvonov, zvonárov i zvonolejárov a pestrosti ich zvonenia. Viac sa už dozviete v najnovšom "zvonivom článku" s fotogalériou ...


Čítať ďalej >>

„ A predsa sa točí !...“ - Unikátny glóbus v jasovskej knižnici

zverejnené: 12. októbra 2021

Unikátny glóbus v jasovskej knižniciV tajomnom pološere knižničnej sály premonštrátskeho opátstva v Jasove  už 150 rokov robí nenápadne vznešenú spoločnosť tisíckam zväzkov kníh aj jeden úplne zabudnutý historický glóbus. Unikol súpisu starých glóbusov v Československu, ba i veľkému súpisu pamiatok. Vo svojej unikátnosti však neunikol našej pamiatkárskej pozornosti pri 900. výročí premonštrátov, i pri 500. výročí prvej úspešnej plavby Fernanda Magellana okolo guľatého sveta! Aký je príbeh tohto skoro „neznámeho“ jasovského glóbusu v rámci dejín glóbusov i dejín samotných premonštrátov s ich kláštorom sa dozvedáme v novom článku vďaka spolupráci s Mgr. Veronikou Timuľákovou, historičkou a knihovníčkou jasovskej kláštornej knižnice. Vitajte v točiacom sa svete !...Čítať ďalej >>

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

zverejnené: 27. augusta 2021

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom krajiAj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomínajú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa s radosťou znovu pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v tomto jesennom mesiaci v kontexte zvolenej hlavnej témy v jednotlivých štátoch Európy. Aktuálne sa pripomína téma s takmer dovolenkárskym názvom - "Heritage: All-Inclusive!", teda - "Dedičstvo pre všetkých". Oslavuje sa spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Na Slovensku sa v tomto roku zapojilo niekoľko desiatok samospráv, inštitúcií, organizácií a občianskych združení s približne 120 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční okolo 30 akcií. Radi by sme dali do Vašej pozornosti aspoň tie z nich, ktoré sú so zapojením košického KPÚ a Pamiatkového úradu SR.
Logo DEKD 2021

Čítať ďalej >>

Japonsko v Košiciach

zverejnené: 16. augusta 2021

Japonsko v KošiciachImidž kultúrnych Košíc doputoval až do ďalekého Japonska už za socializmu ! Mesto totiž vo svete súčasného umenia preslávili i za hranicami „železnej opony“ medzinárodné sochárske sympóziá v kove vo Východoslovenských železiarňach (VSŽ) v rokoch 1967 - 1973. Stali sa veľmi prestížnym, obľúbeným a nadčasovým podujatím, usporadúvaným každoročne od polovice augusta do októbra vďaka vydarenej organizácii zo strany VSŽ Košice (dnes USS), SNG Bratislava a Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Pod záštitou UNESCO mali zúčastnení umelci „vytvárať ohniská umeleckej aktivity, kde umelci rozlišných národností, tvoriaci v prírode z miestnych zdrojov a inšpirácií ...

Čítať ďalej >>

Tradičné ručné zvonenie a zvonári – filmové stopy krehkého dedičstva

zverejnené: 29. júla 2021

Tradičné ručné zvonenie a zvonáriNa Slovensku sme jedným z posledných ostrovčekov ručného zvonenia v srdci Európy. Aj preto je v súčasnom svete elektroniky a digitalizácie, ustavične „vyzváňajúcich“ mobilov či nevkusných digitálnych zvonkohier potrebné chrániť v našich zvoniciach a kostolných vežiach vzácne historické zvony s ich autentickou hudbou. Vďaka živým zvonárom sú - alebo budú - nenahraditeľným hudobným i duchovným prameňom pre budúce generácie. Keďže ide o ohrozený kultúrny fenomén, v záujme jeho zachovania je preto nevyhnutné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť, i nový záujem o neho. A to najmä v radoch samotných cirkevných komunít - aj v mladej generácii

Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti