Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

zverejnené: 3. mája 2021

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii
Koncom roka 2020 vydal Pamiatkový úrad SR dva zborníky, ktoré sú venované archeológii. Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 31 je zameraný na problematiku doby rímskej na Slovensku, zatiaľ čo primárne obdobiu stredoveku na Slovensku a v Českej republike sa venujú články v zborníku S licenciou 007, zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu.

Čítať ďalej >>

Z depozitára pamiatkarov rovno do múzeí. Prevody archeologických nálezov v rokoch 2019 a 2020

zverejnené: 10. februára 2021

Hromadný nález mincí z obce Kostolné Kračany, časti Pinkove Kračany (okr. Dunajská Streda), obsahoval hodnotné strieborné mince, najmä toliare rakúskeho panovníka Leopolda I. Foto: Petra KmeťováOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR má v náplni svojej činnosti, okrem iných aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, aj prevádzanie archeologických nálezov zo správy Pamiatkového úradu SR do správy múzeí alebo do vlastníctva ich zriaďovateľov. Jeho snahou je, aby nálezy skončili v inštitúciách najpovolanejších na ich ochranu, odborné spracovanie a najmä na ich prezentáciu u širokej verejnosti, teda v regionálnych múzeách, čo najbližšie k miestu ich nájdenia, alebo v špecializovaných múzeách s celoslovenskou pôsobnosťou. Spektrum nálezov prevedených do ich správy siaha od nálezov objavených počas archeologických výskumov, cez náhodné nálezy, vrátane pokladov mincí, až po nálezy pochádzajúce z nelegálnej činnosti, zaistené Policajným zborom SR.

Čítať ďalej >>

Pamiatkový úrad SR zverejňuje ďalšie 3D modely hradísk a hradov

zverejnené: 16. októbra 2020

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR
Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie (17. 10. 2020) zverejňuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s STU kolekciu deviatich virtuálnych 3D modelov archeologických nálezísk. Modely terénu, vytvorené z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, zachytávajú archeologické náleziská z viacerých regiónov Slovenska, od Malých Karpát cez Podunajskú nížinu, Považský Inovec, Tribeč a Štiavnické vrchy po Vihorlat. Vizualizácie sú spracované v dvojnásobne vyššej kvalite ako poskytujú verejne dostupné dáta.

Čítať ďalej >>

Otvorenie Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR

zverejnené: 28. augusta 2020

Otvorenie archeologického depozitára v TrnaveV priebehu  prvej polovice roku 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ukončil pamiatkovú obnovu a rekonštrukciu Depozitára archeologických nálezov, ktorý bude slúžiť na dočasné, ale aj trvalé uchovanie archeologických nálezov z územia celého Slovenska. Nachádza sa v Trnave, v areáli NKP Káčerov majer na Cukrovej ul. 1, kde sídli aj Krajský pamiatkový úrad Trnava. V súčasnosti je pripravený na prijímanie archeologických nálezov.


Čítať ďalej >>

Spoznaj a pomáhaj chrániť archeologické kultúrne dedičstvo

zverejnené: 21. augusta 2020

Antidetektor leták PÚSR 2020Hodnota archeologických nálezov spočíva najmä v ich schopnosti vypovedať o ľudských aktivitách v dobách, z ktorých nemáme iné zdroje informácií. Najväčšiu vypovedaciu schopnosť majú vtedy, keď je dôkladne zaznamenaný ich kontext, ktorým odkrývajú širšie súvislosti. Pokiaľ je nález vyzdvihnutý neodborne, bez dokumentácie nálezových okolností, stráca väčšinu svojej informačnej hodnoty. Podobne v prípade, keď sú z archeologického náleziska ukradnuté vybrané nálezy, skreslí sa obraz o konkrétnej lokalite. V prípade takto ovplyvnených výsledkov výskumov na viacerých lokalitách dochádza v konečnom dôsledku k skresleniu obrazu o danej dobe, ktorý nie je možné doplniť inými zdrojmi informácií. Takto prichádzame o vierohodný prameň poznania našej minulosti.

Čítať ďalej >>

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

zverejnené: 7. júla 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020 Pamiatkový úrad SR sa spolu s Krajskými pamiatkovými úradmi Nitra a Trnava zapojil do Európskych dní archeológie 2020 niekoľkými podujatiami. V sobotu 20.6.2020 sa uskutočnili „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, v rámci ktorých si počas 4 komentovaných prehliadok prezrelo interiér predrománskeho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi nástennými maľbami okolo 80 návštevníkov. Z nich asi 30 sa nenechalo odradiť sychravým počasím a absolvovalo komentovanú vychádzku so štyrmi archeológmi na hradisko Veľký Lysec.Čítať ďalej >>

Pozvánka na komentovanú prehliadku hradiska Kostolec v Ducovom, okr. Piešťany

zverejnené: 16. júna 2020

Prehliadka hradiska Kostolec v Ducovom vrámci EDA 2020Ako vyzerali predchodcovia dnešných hradov? Boli ich opevnenia dostatočne odolné? Je luk účinná zbraň pri obrane i útoku? Aj o týchto témach sa môžete dozvedieť viac na prednáške, ktorá sa bude konať 20. júna o 14:30 na národnej kultúrnej pamiatke Kostolec - Ducové pri Piešťanoch. Veľmožský dvorec, postavený na mieste pravekého hradiska v 9. storočí, predstavuje príklad ranofeudálneho sídla vládnucej vrstvy a predznamenáva tak výstavbu hradov vo vrcholnom stredoveku. Počas prednášky Mgr. Petra Grznára sa návštevníci dozvedia základné údaje o histórii lokality a o výskumných aktivitách na Kostolci v minulosti i súčasnosti.


Čítať ďalej >>

Pozvánka na Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku

zverejnené: 16. júna 2020

Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku vrámci EDA 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky organizuje v sobotu 20.6.2020 v rámci Európskych dní archeológie Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku. V rámci podujatia bude pre verejnosť v čase od 10,00 do 14,00 otvorený Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi predrománskymi maľbami. Výklad o výskumoch, stavebnom vývoji, obnove a reštaurovaní tejto pamiatky zabezpečia odborníčky Mgr. Tatiana Danieličová a Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Nitra o 10,00, 11,00, 12,00 a 13,00. Doobeda sa uskutoční komentovaná prechádzka na hradisko z doby železnej Veľký Lysec. Vychádzať sa bude od kostola Sv. Juraja po náučnom chodníku o 10,30 a bude trvať pomalým tempom max. 3 hodiny.

Čítať ďalej >>

Európske dni archeológie 2020 na rôznych miestach Slovenska

zverejnené: 15. júna 2020

Európske archeologické dni 2020Európske dni archeológie 2020 sa budú konať v dňoch 19. až 21. júna 2020 na viacerých miestach na Slovensku na archeologických náleziskách a v múzeách a v tomto období predovšetkým v online priestore. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach a expozíciách. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie známych archeologických nálezísk či prednášky na rôzne zaujímavé témy.
Myšlienka Európskych dní archeológie vznikla pôvodne vo Francúzsku a pred nedávnom sa rozšírila aj do iných krajín Európy. Tento rok je národným koordinátorom podujatia na Slovensku Pamiatkový úrad SR.


Čítať ďalej >>

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej

zverejnené: 9. júna 2020

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennejĽudské zobrazenia patria nepochybne k najpôsobivejším prejavom neolitického umenia. Tieto nálezy nevypovedajú len o manuálnej zručnosti ich tvorcov, ale zachytávajú aj ideologické predstavy komunity, ktorej boli súčasťou. Ide o početný súbor materiálu tvorený viacerými skupinami vyznačujúci sa predovšetkým výraznou druhovou variabilitou a nejednotnosťou stvárnenia. V rámci neho rozlišujeme celý rad predmetov rôznych foriem od samostatne stojacich hlinených figúrok až po aplikácie na nádobách. Najväčší záujem odbornej aj laickej verejnosti vzbudzuje samozrejme voľná plastika – idoly.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti