Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Z archeologického depozitára: nálezy z obdobia fašistického slovenského štátu

zverejnené: 14. septembra 2021

Nálezy z obdobia fašistického slovenského štátuVo štvrtok 9. septembra 2021 si Slovensko pripomenulo 80. výročie vydania rasistického Židovského kódexu, ktorý bol súhrnom nariadení a zákazov závažným spôsobom obmedzujúcich ľudské, občianske, hospodárske aj sociálne práva židovských obyvateľov Slovenska. Zhodou okolností boli práve v ten istý deň do Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR odovzdané nálezy, medzi ktorými sú aj dva predmety pripomínajúce toho smutné obdobie slovenských dejín.Čítať ďalej >>

Pamiatkový úrad SR pripravil nové digitálne 3D modely hradov, hrádkov a jedného hradiska

zverejnené: 30. augusta 2021

Digitálne 3D modely hradov, hrádkov a hradiskaPracovníci Pamiatkového úradu SR pri príležitosti júnových Európskych dní archeológie 2021 pripravili a zverejnili ďalších 11 digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk, z ktorých viaceré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. V nasledujúcom článku predstavíme sedem z nich: hrady Devín, Gemer a Tekovská Breznica, hrádky v Dlžíne, v Kameníne a v Slovenskom Pravne a hradisko Pohanská pri Plaveckom Podhradí.

Čítať ďalej >>

Digitálny 3D model hradiska v Zemianskom Podhradí

zverejnené: 26. júla 2021

Digitálny 3D model hradiska v Zemianskom PodhradíPamiatkový úrad SR pripravil ďalší digitálny 3D model archeologického náleziska – tentokrát hradiska lužickej kultúry nachádzajúceho sa západne od obce Zemianske Podhradie (okr. Nové Mesto nad Váhom) v polohe  Hradište/Hradištia. Areál hradiska bol z troch strán chránený umelo navŕšeným násypom –valom, ktorý bol v juhozápadnej časti ešte obohnaný priekopou. Archeologickým výskumom, ktorý sa konal ešte na konci 80-tych a na začiatku 90-tych rokov 20. storočia, sa získali cenné informácie tak o opevnení a obydliach, ako aj o type použitého dreva a o pestovaných rastlinách. Na digitálnom 3D modeli hradiska sú dobre viditeľné nielen fortifikačné prvky hradiska, ale aj miesta výkopov, kde sa robil archeologický výskum. Na základe archeologických nálezov bolo potvrdené trvalé osídlenie opevnenej osady od záveru mladšej doby bronzovej až do počiatku doby halštatskej.

Čítať ďalej >>

Stali sme sa členmi ARIADNEplus a SEADDA

zverejnené: 22. júna 2021

Ariadne Plus logoPamiatkový úrad Slovenskej republiky sa v apríli 2021 stal členom medzinárodného projektu ARIADNEplus, ktorého cieľom je ochrana dát archeologického kultúrneho dedičstva, poskytnutie prístupu k dátam, podpora budovania dátových infraštruktúr, a tým zabezpečenie podpory výskumu v doméne kultúrneho dedičstva. V máji 2021 sme sa tiež stali členmi skupiny SEADDA (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age), ktorá je akciou štruktúry COST (European Cooperation in Science and Technology) financovanou Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020.

Čítať ďalej >>

Európske dni archeológie 2021 v rôznych kútoch Slovenska

zverejnené: 15. júna 2021

Záchrana storočných líp v HrašovíkuEurópske dni archeológie 2021 sa budú konať v dňoch 18. až 20. júna 2021 na viacerých miestach na Slovensku vonku na archeologických náleziskách, v múzeách, ako aj v online priestore. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach, expozíciách, pripravia pre Vás zaujímavé prednášky či aktivity pre deti. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie známych archeologických nálezísk či videoprezentácie na rôzne zaujímavé témy.
 
Čítať ďalej >>

Včasnostredoveký mohylník v Skalici ožíva na 3D modeli

zverejnené: 11. júna 2021

Včasnostredoveký mohylník v Skalici (3D model)Včasnostredoveký mohylník v extraviláne Skalice v polohe Kopečnica patrí k výnimočným pamiatkam spojeným s obdobím Veľkej Moravy. Tvoria ho mohyly rôznej veľkosti, od takmer neviditeľných násypov po najväčšie mohyly o výške 2 – 2,5 m, s priemerom do 28 m. V minulosti bol skúmaný viacerými bádateľmi, no zároveň bol v rôznych obdobiach ničený hľadačmi „pokladov“. Pamiatkový úrad SR zrealizoval v rokoch 2018 a 2019 nedeštruktívny výskum mohylníka s využitím viacerých metód. Počas neho sa podarilo identifikovať viditeľných 66 mohýl, pozostatky 2 zničených mohýl na priľahlom poli a niekoľko ďalších štruktúr. Mohylník s jeho detailmi je viditeľný na digitálnom 3D modeli, ktorý Pamiatkový úrad SR pripravil a sprístupnil pri príležitosti Európskych dní archeológie (18. – 20. 6. 2021).


Čítať ďalej >>

Digitálny 3D model hradiska na Plešovici v Slovenskej bráne

zverejnené: 7. júna 2021

Digitálny 3D model hradiska na Plešovici v Slovenskej bráneHradisko na vrchu Plešovica (k. ú. Malé Kozmálovce, okres Levice) je jedným zo systému hradísk v priestore Slovenskej brány, ktoré chránili vstup z juhu na stredné Pohronie. Areál s rozlohou približne 10 ha chránený opevnením (valmi) bol pre archeológiu objavený len pred niekoľkými rokmi, v súvislosti s narušením lesnými cestami. Následný prieskum Pamiatkového úradu SR a KPÚ Nitra preukázal doklady využitia lokality rámcovo v mladšej až neskorej dobe bronzovej a v mladších obdobiach (doba laténska?, stredovek/novovek, 2. svetová vojna). Pozostatky zásahov do terénu v rôznych obdobiach sú dobre viditeľné na novo spracovanom digitálnom 3D modeli  hradiska.

Čítať ďalej >>

Krajina pretvorená stredovekou ťažbou zlata pri Malinovej na hornej Nitre

zverejnené: 28. mája 2021

Krajina pretvorená stredovekou ťažbou zlata pri Malinovej na hornej NitreBaníctvo, najmä ťažba kovov, bolo v minulosti významnou zložkou hospodárstva územia Slovenska. S ním súviselo premiestňovanie obrovského množstva pôdy, hornín a sedimentov a pretváranie krajiny. Jeden z najrozsiahlejších areálov spojený s ryžovaním zlata na Slovensku sa nachádza pri obci Malinová na hornej Nitre. Kvôli získavaniu zlata sa odkrajovalo zo svahov v údolí zlatonosného potoka, budovali sa vodné kanály a preplavovali sa tony štrku, piesku a ílov. Hoci táto kedysi priemyselná krajina je dnes už husto zalesnená, fascinujúce stopy po rozsiahlej niekoľko storočnej banskej činnosti zreteľne vidieť na digitálnom 3D modeli terénu, ktorý pre verejnosť pripravil Pamiatkový úrad SR.


Čítať ďalej >>

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

zverejnené: 3. mája 2021

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii
Koncom roka 2020 vydal Pamiatkový úrad SR dva zborníky, ktoré sú venované archeológii. Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 31 je zameraný na problematiku doby rímskej na Slovensku, zatiaľ čo primárne obdobiu stredoveku na Slovensku a v Českej republike sa venujú články v zborníku S licenciou 007, zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu.

Čítať ďalej >>

Z depozitára pamiatkarov rovno do múzeí. Prevody archeologických nálezov v rokoch 2019 a 2020

zverejnené: 10. februára 2021

Hromadný nález mincí z obce Kostolné Kračany, časti Pinkove Kračany (okr. Dunajská Streda), obsahoval hodnotné strieborné mince, najmä toliare rakúskeho panovníka Leopolda I. Foto: Petra KmeťováOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR má v náplni svojej činnosti, okrem iných aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, aj prevádzanie archeologických nálezov zo správy Pamiatkového úradu SR do správy múzeí alebo do vlastníctva ich zriaďovateľov. Jeho snahou je, aby nálezy skončili v inštitúciách najpovolanejších na ich ochranu, odborné spracovanie a najmä na ich prezentáciu u širokej verejnosti, teda v regionálnych múzeách, čo najbližšie k miestu ich nájdenia, alebo v špecializovaných múzeách s celoslovenskou pôsobnosťou. Spektrum nálezov prevedených do ich správy siaha od nálezov objavených počas archeologických výskumov, cez náhodné nálezy, vrátane pokladov mincí, až po nálezy pochádzajúce z nelegálnej činnosti, zaistené Policajným zborom SR.

Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti