Prejsť na obsah

Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. – 11. decembra 1993, pod číslom 622.

Výbor svetového dedičstva prijal vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality (PDF, 184 kB) a rozhodol o jej zapísaní do Zoznamu svetového dedičstva na základe kritérií (iv), (v).

Vlkolínec

Vlkolínec tvorí miestnu časť mesta Ružomberok. Riadenie lokality je usmerňované manažment plánom a koordinované Mestom Ružomberok v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok. Pre zaistenie účinnej ochrany lokality a zlepšenie verejného povedomia o jej hodnotách schválilo Mesto Ružomberok pre Vlkolínec špecifický štatút.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – na stránke svetového dedičstva whc.unesco.org

Vlkolínec pod kopcom Sidorovo

 Manažment plán lokality (PDF, 3323 kB)

Viac informácií o Vlkolínci nájdete aj na stránke Mesta Ružomberok.