Prejsť na obsah

Výbor svetového dedičstva schválil vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote (EN) a rozhodol o zápise lokality do Zoznamu svetového dedičstva na základe kritéria: (iv)

Riadenie lokality zabezpečujú v rámci svojich právomocí samosprávy (Levoča, Spišské Podhradie) v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi Prešov a Košice. Na riešenie spoločných problémov celého územia svetového dedičstva bola zriadená Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Manažment plán je zverejnený na stránke mesta Levoča:

Spišský hrad a pamiatky jeho okolia – Riadiaci plán lokality UNESCO – Academia Istropolitana Nova 2008

Manažment plán 2012 – 2022 – Levoča – ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia

Aktualizacia_manažment_plánu 2015 – 2025 – pôvodnej časti zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia