Prejsť na obsah
Bardejov - Kostol sv. Egídia

Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva na 24. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cairns, Austrália, 27.novembra – 6. decembra 2000, pod číslom 973.

Výber svetového dedičstva prijal vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality (PDF, 262 kB) a rozhodol o jej zapísaní do Zoznamu svetového dedičstva na základé kritérií (iii), (iv).

Urbanistický komplex historického jadra predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo rozľahlého námestia je významným dokladom európskej civilizácie v 13. – 14. storočí. Jeho koncept je zachovaný v obdivuhodnom rozsahu, bez dramatických veľkoplošných zásahov.   Mesto už v roku 1376 získava štatút slobodného kráľovského mesta s mnohými výsadami. V tomto období bol už Bardejov opevnený, s obdĺžnikovým trhovým námestím, ktorého severnú stranu uzatváral rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia. Dominantou námestia sa stala neskorogotická radnica zo začiatku 16. storočia. Väčšina bášt opevnenia mesta pochádza z 15. a začiatku 16. storočia. Monumentálne barbakány sú odpoveďou na hroziace turecké nebezpečie. Hoci sa v tomto meste prelínala západná a východná kultúra, jeho urbanistický plán a zachovaná historická architektúra jasne dokazujú, že leží v strednej Európe. Rozvinutú meštiansku kultúru Bardejova vytváralo mnohonárodnostné etnikum a mnohokultúrna spoločnosť. V tejto súvislosti je dochované židovské suburbium dôležitou integrálnou súčasťou zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva.

Mesto Bardejov koordinuje manažment lokality v úzkej spolupráci s miestne príslušným Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – na stránke svetového dedičstva whc.unesco.org

Strategické a rozvojové dokumenty mesta – na stránke mesta www.bardejov.sk

Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji mesta Bardejov, ktorý sa vzťahuje na celú lokalitu.

Bardejov - mestské opevnenie

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 – 2020: Historické jadro mesta Bardejov zverejnený na stránkach mesta Bardejov.