Prejsť na obsah

Výbor svetového dedičstva rozhodol o zápise lokality Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva na základe kritérií: (iv), (v)

Vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality bolo prijaté Výborom svetového dedičstva na jeho 39. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 28. 6. – 8. 7. 2015 v Bonne (Nemecku). Viac na whc.unesco.org/archive

Riadenie lokality zabezpečuje Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so samosprávami všetkých obcí v území svetového dedičstva, Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica  a Správou CHKO Štiavnicke vrchy. Na riešenie spoločných problémov celého územia svetového dedičstva bola zriadená Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva BŠ. Štatút riadiacej skupiny (PDF, 192 kB).

Výbor svetového dedičstva v roku 2006 rozhodol o zmene pôvodného názvu lokality Banská Štiavnica na Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – pozri na stránke svetového dedičstva: whc.unesco.org

Vymedzenie územia svetového dedičstva – pozri na stránke svetového dedičstva: whc.unesco.org

Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, ktorý sa vzťahuje na celú lokalitu.

Technické diela v okolí Banskej Štiavnice

Manažment plán lokality je uverejnený na stránke mesta Banská Štiavnica.