SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Technické pamiatky - zbierky, výskum a nové využitie

zverejnené: 3. decembra 2018
aktualizované: 3. decembra 2018
Zborník Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie
Zost.: Tereza Bartošíková

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018
. 114 s. 
ISBN 978-80-89175-80-2
 
 

Obálka zborníku

Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém.
V dnešných dňoch máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v Bratislave. Mnohé industriálne areály boli zrovnané so zemou a žijú už len v pamäti ľudí a v historických dokumentoch. Niektoré lastovičky techniky sa však podarilo uchovať a postupne začínajú opäť ožívať alebo im svitá nádej na ružovejšiu budúcnosť.
Ideálnou situáciou pri technických pamiatkach je, ak vlastník chápe hodnotu týchto objektov a ak sa prezentácii a využitiu technickej pamiatky venujú ľudia s dôvernou znalosťou lokálnej histórie a s entuziazmom a nadšením pre daný odbor. Dúfame, že pri príležitosti Dní technických pamiatok sa nám podarilo pozitívnym príkladom kolegov z múzeí, občianskych združení aj akademickej obce ukázať, že kde je vôľa tam je cesta aj pre technické pamiatky na Slovensku.
V zborníku môžete nájsť príspevky od muzeológov, venujúcich sa prevažne praktickým stránkam využitia technických pamiatok, ale aj teoretické práce z akademického prostredia. Sú tu prezentované články venujúce sa prevažne histórii technických pamiatok v Bratislave, ale aj niekoľko teoretických prác z iných kútov Slovenska a Čiech. 
 
Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 19 262 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu