SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Monumentorum Tutela 26

zverejnené: 23. marca 2017
aktualizované: 5. októbra 2018

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 26.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2016, 182 s.
Zostavil: Tomáš Kowalski
ISBN: 978-80-89175-75-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.

 

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 26 obsahuje časť príspevkov prednesených na prvom odborno-metodickom dni, usporiadanom v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s generálnym riaditeľstvom Národního památkového ústavu (ČR) v októbri 2015 v Červenom Kláštore. Program podujatia i obsah zborníka bol rozčlenený do troch tematických okruhov: Verejné priestory a novostavby, Drobná sakrálna architektúra v krajine, Pamiatkové územia a ochranné pásma. Jeden z prienikov sledovaných problematík nachádzame v tvorbe spoluzakladateľa a priekopníka ochrany pamiatok v bývalom Československu Václava Mencla (1905 – 1978), ktorému je zborník venovaný.

Cena: 10 €


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu