SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Monumentorum Tutela 25

zverejnené: 23. marca 2017
aktualizované: 5. októbra 2018

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2015, 232 s.
Zostavil: Peter Škulavík
ISBN: 978-80-89175-72-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.

 

Téma zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 25 bola venovaná národným kultúrnym pamiatkam sepulkrálneho charakteru a pomníkovej tvorby s ohľadom na dve historicky významné udalosti z rokov 2014 a 2015, a to sto rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiat rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. 15 príspevkov je rozdelených na dve tematické časti, prvá je venovaná civilným cintorínom a druhá časť je zameraná na cintoríny a pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Zborník je venovaný pamiatke historika a pamiatkara PhDr. Jozefa Jablonického, DrSc.

Cena: 10 €

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu