SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Monumentorum Tutela 19

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 5. októbra 2018

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2008, 319 s.
ISBN 978-80-89175-25-3

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19.

Ochrana pamiatok č. 19 publikuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, ktorú organizoval PÚ SR. (Častá, 17. – 19. 10. 2007. Štúdie odborníkov z rôznych odborov sa zaoberajú skĺbením požiadaviek na modernizáciu pamiatkových objektov a na umiestnenie moderných technických zariadení s princípmi ochrany pamiatkových hodnôt chránených objektov a území.

Články 44 autorov sú rozdelené do piatich blokov: Nehnuteľné pamiatky v súčasnom svete, Technické vybavenie, Zatepľovanie, Osvetľovanie  a Rôzne aspekty. Publikácia poukazuje na potrebu skĺbenia požiadaviek na umiestnenie moderných zariadení opierajúcich sa o európske technické normy, ktoré uprednostňujú napr. nízkoenergetické stavby a sledujú zámery trvalo udržateľného rozvoja, s potrebami ochrany pamiatkových hodnôt pamiatkovo chránených objektov a prostredia pamiatkových území tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu.

Cena: 6,60 €

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu