SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zbierka elektronických dokumentov Pamiatkového úradu SR

zverejnené: 27. apríla 2012
aktualizované: 25. októbra 2014

Zbierka bola založená v roku 2000. Je spracovaná v prírastkovej knihe. K 31.12.2011 obsahuje 599 kusov CD a DVD nosičov. Nachádzajú sa na nich tieto elektronické dokumenty:

  • naskenované farebné pozitívy zo zbierky negatívov – fotografie vhodné pre publikačné a výstavné účely a pod. – tzv. Reprefond národných kultúrnych pamiatok
  • naskenované pozitívy k téme vitráže na Slovensku. Autorom záberov je Peter Fratrič
  • DVD vyrobené dodávateľským spôsobom, napr. Stredoveké nástenné maľby v srdci Európy, Drevená sakrálna architektúra na Slovensku, Kalvárie a krížové cesty na Slovensku.
  • fotodokumentácia veľtrhu Nostalgia Expo a výstav Svetové kultúrne dedičstvo a Kultúrne pamiatky zrkadle archívnych prameňov
  • časopis Informátor a zborník Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 16
  • katalóg pamiatok na predaj
  • digitálne kópie z archívnych zbierok na krajských pamiatkových úradoch spracovávané ako grafická príloha k pripravovanému Súpisu pamiatok na Slovensku
  • naskenované plány a zamerania z obdobia 1919 – 1950 zo Zbierky projektov a plánov
  • kompletne naskenovaná zbierka schematického zamerania
  • naskenované negatívy zo zbierky negatívov pre  projekt elektronickej encyklopédie umenia v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV.

Viera Plávková

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu