SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zbierka digitálnych fotografií

zverejnené: 27. apríla 2012
aktualizované: 25. októbra 2014

Zbierka digitálnych fotografií bola založená v roku 2004. CD a DVD nosiče sa evidujú v prírastkovej knihe. Prvé digitálne zábery sú z roku 2002. Vtedy bola zdokumentovaná archeologická lokalita Kláštorisko v Letanovciach, Spišský hrad v Žehre, pamiatková rezervácia Bratislava, Levoča, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula, Banská Štiavnica, Vlkolínec, Spišská Sobota, ďalej Hronsek, Devín, drevená sakrálna architektúra na Slovensku. Autormi fotografií sú Peter Fratrič a Terézia Volková.

V roku 2004 sa v rámci plnenia úlohy Revízia ústredného zoznamu pamiatkového fondu na Slovensku prijala zásada, že fotodokumentácia kultúrnych pamiatok sa môže uskutočňovať aj digitálnym fotoaparátom. Pracovníčka archívu Terézia Volková vypracovala usmernenie pre archivovanie a odovzdávanie digitálnych fotografií do Archívu Pamiatkového úradu SR. Od tohto roku pravidelne pribúda do tejto zbierky fotodokumentácia národných kultúrnych pamiatok z celého Slovenska, hlavne z plnenia úlohy revízie nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok. Na jednom CD alebo DVD sa vyskytujú zábery na kultúrne pamiatky z celého okresu alebo obce. Ojedinele sa na jednom nosiči vyskytujú len fotografie jednej kultúrnej pamiatky. Autormi týchto záberov sú okrem profesionálneho fotografa aj pracovníci – pamiatkari krajských pamiatkových úradov, ktorí sa podieľajú na plnení úlohy revízie.

K 31. 12. 2011 je zaevidovaných 320 kusov DVD a CD.

Viera Plávková

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu