SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Zvolen

zverejnené: 9. júna 2014
aktualizované: 24. septembra 2014

Pamiatková zóna Zvolen
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Autori výskumu a ZOPU: Ing. Viera Miklešová, Mgr. Tatiana Plavcová
Archeológia: Mgr. Martin Miňo
Zeleň: Ing. Miroslava Šichtová
Spolupráca: Mgr. Ľubica Fillová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2005-2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica - Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zvolen - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 1200 kB)
PZ Zvolen - Záverečné ustanovenia (PDF, 731 kB)
PZ Zvolen - Urbanisticko - historický výskum územia (PDF, 438 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (JPG, 5914 kB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany pamiatkového územia (JPG, 8867 kB)
Výkres č. 3 - Vymedzenie pamiatkového územia (JPG, 6901 kB)
Výkres č. 4 - Urbanistický a stavebný vývoj sídla (JPG, 6226 kB)
Výkres č. 5 - Pamiatkové hodnoty objektov a priestorov (JPG, 6294 kB)
Výkres č. 6 - Slohová analýza objektov (JPG, 6461 kB)
Výkres č. 7 - Stavebno - technický stav objektov (JPG, 5633 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zvolen - Fotodokumentácia (PDF, 4389 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských