SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Vyšný Medzev

zverejnené: 10. mája 2013
aktualizované: 7. októbra 2015

Pamiatková zóna Vyšný Medzev
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ,
Ing. arch. Radoslav Mokriš - riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:

PZ Vyšný Medzev - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 1083 kB)

PZ Vyšný Medzev - Záverečné ustanovenia
(PDF, 833 kB)


MAPY:

Výkres č. 1 - Širšie vzťahy
(PDF, 279 kB)
 

Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (PDF, 688 kB)

Výkres č. 3 - Zásady ochrany (PDF, 700 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

Funkčné využitie pamiatkového územia
(PDF, 157 kB)

Historický a stavebný vývoj územia
(PDF, 392 kB)

Národné kultúrne pamiatky
(PDF, 433 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 1
(PDF, 192 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 2
(PDF, 213 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 3
(PDF, 247 kB)

Zásadné urbanistické vývojové etapy
(PDF, 376 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských