SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Torysky

zverejnené: 21. septembra 2012
aktualizované: 25. septembra 2014
Pamiatková zóna Torysky
Zásady ochrany pamiatkového územia


Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori: Ing. Peter Odler - odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč - archeológia, Ing. Eva Semanová – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Torysky - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 836 kB)
PZ Torysky - Záverečné ustanovenia (PDF, 923 kB)

MAPY:
Výkres č. 1. - Historická mapa z roku 1869 (PDF, 3557 kB)
Výkres č. 1a. - Prvé vojenské mapovanie z r. 1769 (PDF, 452 kB)
Výkres č. 1b. - Druhé vojenské mapovanie z r. 1821 (PDF, 103 kB)
Výkres č. 1c. - Tretie vojenské mapovanie z r. 1876 (PDF, 123 kB)
Výkres č. 2. - Širšie vzťahy (PDF, 2316 kB)
Výkres č. 3. - Výkres vymedzenia pamiatkového územia (PDF, 85 kB)
Výkres č. 3a. - Výkres vymedzenia pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 1251 kB)
Výkres č. 4. - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2234 kB)
Výkres č. 5. - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2171 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Torysky - Zoznam fotodokumentácie
(PDF, 1609 kB)
PZ Torysky - Fotodokumentácia I. (PDF, 2414 kB)
PZ Torysky - Fotodokumentácia II. (PDF, 2694 kB)

PRÍLOHY:
Vyhláška č. 3/93 z 30.11.1993 o vyhlásení PZĽA v obci Torysky (PDF, 864 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských