SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Štítnik

zverejnené: 25. júla 2017
aktualizované: 19. októbra 2017

Pamiatková zóna Štítnik - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Miroslav Timár - zodpovedný riešiteľ, Ing. arch. Eva Šmelková - spolupráca, PhDr. Marcela Ďurišová - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Štítnik - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1050 kB)
PZ Štítnik - Záverečné ustanovenia (PDF, 513 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1071 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 686 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 617 kB)
Výkres č. 4 - Priemet zásad ochrany PZ (PDF, 731 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Štítnik - Chránené diaľkové pohľady (PDF, 1142 kB)
PZ Štítnik - Chránené pohľady v interiéri sídla (PDF, 3796 kB)
PZ Štítnik - Priestorové dominanty (PDF, 955 kB)
PZ Štítnik - Pohľady z veže ev. kostola (PDF, 3563 kB)
PZ Štítnik - Historické fotografie (PDF, 2516 kB)
PZ Štítnik - Historické mapy (PDF, 3361 kB)


PRÍLOHY:
PZ Štítnik - Národné kultúrne pamiatky (PDF, 1122 kB) Zoznam NKP z ÚZPF (PDF, 282 kB)
PZ Štítnik - Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (PDF, 544 kB)
PZ Štítnik - Objekty s pamiatkovými hodnotami (PDF, 835 kB)
PZ Štítnik - Zeleň s pamiatkovými hodnotami (PDF, 1329 kB)
PZ Štítnik - Rezervné plochy (PDF, 1271 kB)
PZ Štítnik - Objekty s rušivými prvkami (PDF, 806 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu