SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Stankovany - Podšíp

zverejnené: 23. apríla 2013
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Stankovany - Podšíp
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc
Vypracoval: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok,
Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Stankovany - Podšíp - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1312 kB)
PZ Stankovany - Podšíp - Záverečné ustanovenia (PDF, 715 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (JPG, 1241 kB)
Výkres č. 2 - Hranica pamiatkovej zóny (JPG, 1207 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 4260 kB)
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 4430 kB)
Výkres č. 5 - Fotodokumentácia (JPG, 1177 kB)
Výkres č. 6 - Historická mapa z obdobia prvej polovice 19. storočia - širšie vzťahy (PDF, 269 kB)
Výkres č. 7 - Ortofotomapa (JPG, 674 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Stankovany - Podšíp - Fotodokumentácia (PDF, 6388 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských