SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Spišské Vlachy

zverejnené: 8. septembra 2017
aktualizované: 23. októbra 2017

Pamiatková zóna Spišské Vlachy - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zodpovedný riešitelľ: Ing. arch. Róbert Kiráľ
Autorská spolupráca:
Ing. arch. Eva Šmelková, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň, Mgr. Martin Horvát - archeológia, Mgr. Juraj Gembický - pamätihodnosti
Spolupráca: Mgr. Kamil Alezár - história, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč - história, PhDr. Marián Soják, PhD. - archeológia

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - Hlavná 25, 040 01 Košice
, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Spišské Vlachy - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 10331 kB)
PZ Spišské Vlachy - Záverečné ustanovenia (PDF, 1127 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1713 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 753 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1038 kB)
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad (PDF, 1025 kB)
Výkres č. 5 - Územný vývoj mesta (PDF, 1156 kB)
Výkres č. 6 - Historická katastrálna mapa 1869 (PDF, 2492 kB) 


FOTOGRAFIE:
PZ Spišské Vlachy - Chránené pohľady v interiéri PZ (PDF, 4817 kB)
PZ Spišské Vlachy - Chránené diaľkové pohľady a priehľady (PDF, 2756 kB)

PZ Spišské Vlachy - Historické fotografie (PDF, 2108 kB)
PZ Spišské Vlachy - Historické mapy (PDF, 9888 kB)


PRÍLOHY:
PZ Spišské Vlachy - Národné kultúrne pamiatky (PDF, 2339 kB) Zoznam NKP z ÚZPF (jpg, 582 KB)
PZ Spišské Vlachy - Navrhované pamätihodnosti (PDF, 1099 kB)
PZ Spišské Vlachy - Historicky komponovaná zeleň (PDF, 954 kB)
PZ Spišské Vlachy - Objekty s rušivými prvkami (PDF, 1908 kB)
PZ Spišské Vlachy - Výkres k zmene vymedzenia PZ (PDF, 3204 kB)
PZ Spišské Vlachy - Rozhodnutie MKSR k zmene hraníc PZ (PDF, 1858 kB)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu