SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Spišské Podhradie
Aktualizácia Zásad ochrany pamiatkového územia
(doplnenie materiálu "Zásady pamiatkovej starostlivosti - Pamiatková zóna Spišské Podhradie", Pamiatkový ústav. Levoča, Ing. arch. Pavol Ižvolt, 1999)

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori:
Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Mgr. Emília Toporcerová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - pracovisko Levoča,
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2007-2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál materiálu je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Spišské Podhradie - Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999 (PDF, 1026 kB)
PZ Spišské Podhradie - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 245 kB)
PZ Spišské Podhradie - Záverečné ustanovenia (PDF, 107 kB)   

MAPY:
PZ Spišské Podhradie - Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999:
Výkres č. 1 - Výkres slohovej analýzy a analýzy technického stavu (PDF, 1510 kB)
Výkres č. 2 - Výkres zásad pamiatkovej starostlivosti (PDF, 2190 kB)
Výkres č. 3 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 435 kB)
PZ Spišské Podhradie - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia:
Výkres č. 1 - Výkres vymedzenia pamiatkového územia (PDF, 1387 kB)
Výkres č. 2 - Výkres zásad ochrany pamiatkového územia 1 (PDF, 1451 kB)
Výkres č. 2 - Výkres zásad ochrany pamiatkového územia 2 (PDF, 338 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Spišské Podhradie - Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999 - fotodokumentácia (PDF, 974 kB)
PZ Spišské Podhradie - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia - fotodokumentácia (PDF, 3825 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských