SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Spišská Nová Ves

zverejnené: 22. januára 2016
aktualizované: 29. mája 2016

Pamiatková zóna Spišská Nová Ves

zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Róbert Kiráľ
autorská spolupráca: Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň, Mgr. Martin Horvát - archeológia
riaditeľka KPÚ: Ing. Kristína Markušová
spolupráca: Ing. arch. Radoslav Mokriš, Mgr. Tomáš Zdravecký, Mgr. Viera Kládeková, Mgr. Jana Uhričíková

 

© KPÚ Košice, Hlavná 25, Košice, 2015

 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Spišská Nová Ves - Zásady ochrany pamiatkového územia - aktualizácia 2015 (PDF, 5488 kB)

Protokol - vydanie zásad PZ Spišská Nová Ves (PDF, 1132 kB)


VÝKRESY ZÁVÄZNEJ ČASTI:

Výkres A - Širšie vzťahy (PDF, 2565 kB)

Výkres B - Právny stav (PDF, 1433 kB)

Výkres C - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2417 kB)

Výkres D - Územný priemet zásad (PDF, 2079 kB)

 

MAPY ANALYTICKEJ ČASTI:

Mapa historickej zástavby z 19. storočia na podklade aktuálnej katastrálnej mapy (PDF, 2098 kB)

Mapa historickej zástavby sídla podľa plánov mesta z rokov 1869 a 1914 (PDF, 4719 kB)

Mapa hraníc pamiatkového územia a národných kultúrnych pamiatok (PDF, 2224 kB)

Mapa priemetu stredovekej fortifikácie a asistenčnej prestavby z 2. polovice 20. storočia (PDF, 1057 kB)

Mapa evidovaných hodnotných historických oplotení (PDF, 922 kB)

 

PODKLADY:

Mapa hranice pamiatkovej zóny (JPG, 14195 kB)

Súpis parciel pamiatkovej zóny (PDF, 273 kB)

Vyhlasenie zmeny vymedzenia pamiatkovej zóny (PDF, 417 kB)

 

FOTODOKUMENTÁCIA:

Historická fotodokumentácia (PDF, 1264 kB)

Historické mapy (PDF, 4321 kB)

Chranené pohľadové osi na PZ a evidované výhliadky (PDF, 13575 kB)

Chranené pohľady interiéru PZ (PDF, 4492 kB)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu