SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Soľná Baňa

zverejnené: 11. mája 2017
aktualizované: 27. marca 2018

Pamiatková zóna Soľná Baňa - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Lýdia Kubeková, Ing. Adriana Pavlíková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac
 

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Prechod na kontakty KPU

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Soľná Baňa - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7974 kB)
PZ Soľná Baňa - Záverečné ustanovenia (PDF, 503 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1504 kB)
Výkres č. 2 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1771 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Soľná Baňa - Fotodokumentácia (PDF, 7383 kB)
PZ Soľná Baňa - Chránené interiérové pohľady (PDF, 5514 kB)
PZ Soľná Baňa - Chránené diaľkové pohľady (834 kB)

PRÍLOHY:
PZ Soľná Baňa - Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP (PDF, 151 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu