SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Skalica

zverejnené: 20. júla 2017
aktualizované: 21. februára 2018

Pamiatková zóna Skalica  - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Renáta Žemberová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Skalica - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1512 kB)
PZ Skalica - Záverečné ustanovenia (PDF, 319 kB)
PZ Skalica - Zoznam národných kultúrnych pamiatok (PDF, 143 kB)
PZ Skalica - Nariadenie o vyhlaseni PZ z roku 1990 (PDF, 801 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 3395 kB)
Výkres č. 2 - Základný výkres (PDF, 1236 kB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (PDF, 1175 kB)
Výkres č. 4a - Rozbor pamiatkových hodnôt územia (PDF, 1496 kB)
Výkres č. 4b - Rozbor zástavby podľa prístupu na pozemok (PDF, 1213 kB)
Výkres č. 5a - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1645 kB)
Výkres č. 5b - Úseky mestského opevnenia nad terénom (PDF, 3733 kB)
Výkres č. 5c - Zásady na mestské opevnenie - bezvástavbové zóny (PDF, 3846 kB)
Výkres č. 5d - Zásady na mestské opevnenie - chránené pohľady (PDF, 3708 kB)
Výkres č. 6 - Katastrálna mapa z roku 2014 (PDF, 1388 kB)
Výkres č. 7 - Vymedzenie hraníc PZ (PDF, 1087 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Skalica - Chránené diaľkové podhľady (k výkresu c.1) (PDF, 2739 kB)
PZ Skalica - Chránené pohľady na opevnenie (k výkresu c.5d) (PDF, 9367 kB)
PZ Skalica - Historické foto ulice a objekty (PDF, 4679 kB)
PZ Skalica - Historické pohľady z kalvárie, rotunda, opevnenie (PDF, 2423 kB)
PZ Skalica - Historicke diaľkové pohľady na Skalicu (PDF, 730 kB)

GRAFICKÁ PRÍLOHA:
PZ Skalica - Mapa nariadenia o vyhlásení z roku 1990 (PDF, 4370 kB)
PZ Skalica - Veduty Skalice (PDF, 1078 kB)
PZ Skalica - Historické plány a mapy (PDF, 2087 kB)
PZ Skalica - Historická katastrálna mapa 1898 (PDF, 312 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu