SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Rožňava

zverejnené: 5. decembra 2016
aktualizované: 5. decembra 2016
Pamiatková zóna Rožňava
Zásady ochrany

Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ, PhDr. Marcela ĎuriŠová - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - histrická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2005


UPOZORNENIE: Zverejnený materiál má informatívny charakter!
 
Textová časť:
 
Pamiatky (PDF, 1419 kB)
Na zápis (PDF, 598 kB)
Hodnotné (PDF, 819 kB)
Rezervné plochy (PDF, 1324 kB)
Zeleň hodnotná (PDF, 1008 kB)
Zeleň respektujúca (PDF, 264 kB)
Rusiace (PDF, 1265 kB)
Pamiatky tabuľka (PDF, 291 kB)
Záverečný protokol (PDF, 70 kB)
 
Fotografie
 
Dominanty (PDF, 688 kB)
Hodnotné pohľady (PDF, 698 kB)
Diaľkové pohľady 1 a 2 ( JPG, 7844 kB)
 
Historické mapy 
 
Prvé vojenské (PDF, 1184 kB)
Druhé vojenské (PDF, 486 kB)
Katastrálna mapa 1868 (PDF, 218 kB)
Ortofotomaapa 1952 (PDF, 306 kB)
  
Mapy zásady
 
Právny stav (PDF, 1041 kB)
Širšie vzťahy (PDF, 2343 kB)
Zásady ochrany (PDF, 1074 kB)
 
Prílohy
 
Okresný vestník (PDF, 1066 kB)
Rozhodnutie OP (PDF, 107 kB)
Vyhláška  (PDF, 178 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu