SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Rimavské Janovce

zverejnené: 9. januára 2018
aktualizované: 9. januára 2018

Pamiatková zóna Rimavské Janovce - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Silvia Pavlová
Spoluriešitelia: Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., Ing. Agáta Bystrianská, Mgr. Katarína Damjanovová, Ing. Anna Faturová, Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Andrea Moravčíková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy).  Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rimavské Janovce - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 10893 kB)
PZ Rimavské Janovce - Záverečné ustanovenia (PDF, 944 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 2506 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 2459 kB)
Výkres č. 3 - Historická mapa (PDF, 5730 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2547 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (PDF, 2519 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu