SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Rajec

zverejnené: 25. januára 2017
aktualizované: 11. mája 2017

Pamiatková zóna Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Štancelová
Autorský kolektív:
Mgr. Zuzana Štancelová, Ing. Mariana Lehutová, Mgr. Katarína Vlaszatá, JUDr. Ing. Miroslava Šichtová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rajec - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1697 kB) + Titulná strana (PDF, 320 kB)
PZ Rajec - Záverečné ustanovenia (PDF, 179 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy PZ Rajec (PDF, 184 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov PZ Rajec (PDF, 1591 kB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany PZ Rajec (PDF, 1615 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu