SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Piešťany

zverejnené: 21. februára 2018
aktualizované: 21. februára 2018

Pamiatková zóna Piešťany  - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Gabriela Kvetanová (zásady, urbanistický a architekt.vývoj, charakteristika pam.hodnôt, zeleň), Ing. arch. Veronika Kšiňanová (zásady a podklady), Mgr. Adriana Kondlová (historický a stavebný vývoj),
Mgr. Peter Grznár (archeológia), Ing. Alexandra Jakabšicová (zeleň), Mgr. Zuzana Rábiková (pam.hodnoty nehmotnej povahy)

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Piešťany - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1552 kB)
PZ Piešťany - Záverečné ustanovenia (PDF, 303 kB)
PZ Pieštany - Titulná strana, obsah (PDF, 627 kB)

 
MAPY:
Výkres č.1 - Širšie vzťahy (PDF, 426 kB)
Výkres č.2 - Základný výkres (PDF, 931 kB)
Výkres č.3 - Slohová analýza objektov (PDF, 957 kB)
Výkres č.4 - Rozbor pamiatkových hodnôt územia (PDF, 5553 kB)
Výkres č.5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 5308 kB)
Výkres č.6 - Katastrálna mapa z roku 2010 (PDF, 614 kB)
Výkres č.7 - Vymedzenie územia PZ (PDF, 2311 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Piešťany - Chránené exteriérové pohľady (PDF, 504 kB)
PZ Piešťany - Chránené interiérové pohľady (PDF, 5351 kB)
PZ Piešťany - Súčasné fotografie objektov po uliciach v 1.pásme PZ (PDF, 10605 kB)
PZ Piešťany - Súčasné fotografie objektov po uliciach v 2.pásme PZ (PDF, 16891 kB)
PZ Piešťany - Historické fotografie objektov po uliciach (PDF, 11066 kB)
PZ Piešťany - Mosty (PDF, 1233 kB)
PZ Piešťany - Parky (PDF, 6845 kB) Pohľady do parkov a objekty v parkoch (PDF, 6237 kB)
PZ Piešťany - Sochy (PDF, 4151 kB)
PZ Piešťany - Historické mapy a plány (PDF, 5601 kB)
PZ Piešťany - Pamätihodnosti mesta v PZ (PDF, 6379 kB)

PRÍLOHY:
PZ Piešťany - Zoznam národných kultúrnych pamiatok (tabuľka NKP) (PDF, 137 kB)
PZ Piešťany - Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu NKP (tabuľka) (PDF, 142 kB)
PZ Piešťany - Zásady na ochranu, údržbu a regeneráciu nehnuteľností (tabuľka) (PDF, 346 kB)

PZ Piešťany - Vytypované nehnuteľnosti na zápis za NKP (PDF, 121 kB)

PZ Piešťany - Vyhláška Okresného úradu v Trnave o vyhlásení PZ (PDF, 7936 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu