SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Partizánska Ľupča

zverejnené: 5. decembra 2018
aktualizované: 10. decembra 2018

Pamiatková zóna Partizánska Ľupča - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Spolupráca:
Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. Martin Furman, PhD. - archeológia, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová - historická zeleň

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Partizánska Ľupča - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1372 kB)
PZ Partizánska Ľupča - Urbanisticko-historický výskum (PDF, 4052 kB)
PZ Partizánska Ľupča - Záverečné ustanovenia (PDF, 162 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Základný výkres (PDF, 693 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza (PDF, 739 kB)
Výkres č. 3 - Analýza stavebno-technického stavu (PDF, 710 kB)
Výkres č. 4 - Zásady ochrany PZ (PDF, 2740 kB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy (PDF, 3075 kB)


FOTODOKUMENTÁCIA:

PZ Partizánska Ľupča - Fotodokumentácia (PDF, 16241 kB)
PZ Partizánska Ľupča - Katastrálne mapy z rokov 1866 a 1927 (PDF, 505 kB)
PZ Partizánska Ľupča - 1.,2. a 3. vojenské mapovanie (PDF, 573 kB)
PZ Partizánska Ľupča - Historické mapy Liptova (PDF, 362 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu