SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Oravský Podzámok

zverejnené: 20. júla 2014
aktualizované: 23. septembra 2014

Pamiatková zóna Oravský Podzámok
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD., Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, PhDr. Ľubica Fillová - spracovateľka čiastočného urbanisticko-historického výskumu
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Martin,
S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Martin, S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Oravský Podzámok - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 4712 kB)
PZ Oravský Podzámok - Záverečné ustanovenia
(PDF, 572 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Základný výkres (PDF, 2375 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (
PDF, 3436 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov
(PDF, 3258 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 3504 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3717 kB)
Výkres č. 6 - Historické mapy Oravského Podzámku (PDF, 1222 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Oravský Podzámok - Fotodokumentácia (PDF, 7899 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských