SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Nižná Boca

zverejnené: 8. septembra 2017
aktualizované: 13. novembra 2017

Pamiatková zóna Nižná Boca - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Spolupráca:
Mgr. Martin Furman, PhD. - archeológia, JUDr. Ing. Miroslava Šichtová - historická zeleň, Mgr. Petra Pleváková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Nižná Boca - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 13335 kB)
PZ Nižná Boca - Záverečné ustanovenia (PDF, 80 kB)
PZ Nižná Boca - Titulka (PDF, 540 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany PZ (PDF, 1148 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (PDF, 1496 kB)


FOTODOKUMENTÁCIA:

PZ Nižná Boca - Ortofotomapa (PDF, 1720 kB)
PZ Nižná Boca - Historická katastrálna mapa (PDF, 4835 kB)
PZ Nižná Boca - 2. a 3. vojenské mapovanie (PDF, 2209 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu