SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Nitra

zverejnené: 25. apríla 2017
aktualizované: 22. mája 2017

Pamiatková zóna Nitra - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (vyhodnotenie územia) a Ing. Anna Valeková (zásady ochrany)

Spoluriešitelia: Mgr. Tatiana Danieličová, Ing. arch. Eva Gažiová, Ing. arch. Zuzana Holičková, Mgr. Imrich Tóth (architektúra), Mgr.Peter Bisták (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (historická zeleň)

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra, Prechod na kontakty KPU

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Nitra - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3044 kB)
PZ Nitra - Záverečné ustanovenia (PDF, 349 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 7 339 kB)
Výkres č. 2 - Vývoj urbanistickej a sídelnej štruktúry (PDF, 3 518 kB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza (PDF, 4 730 kB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav objektov
(PDF, 4 544 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6 131 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Nitra - Historické mapy (PDF, 3072 kB)
PZ Nitra - Historické rytiny
(PDF, 975 kB)

PZ Nitra - Historické fotografie a pohľadnice:
Sektor A (
PDF, 5929 kB),
Sektor B
(PDF, 7144 kB),
Sektor D (PDF, 4466 kB),
Sektor G a I
(
PDF, 2493 kB),
Sektor J (
PDF, 2079 kB),
Sektor K (
PDF, 5800 kB),
Sektor M |O|
(
PDF, 2982 kB),
Sektor N |M,O|
(
PDF, 3696 kB),
Sektor O |M| (
PDF, 3923 kB),
Súpis všetkých sektorov (PDF, 163 kB)
PZ Nitra - Diaľkové pohľady (PDF, 888 kB)
PZ Nitra - Interiérové pohľady:
Sektor A (PDF, 4673 kB),
Sektor B
(
PDF, 2379 kB),
Sektor D (
PDF, 2329 kB),
Sektor E (
PDF, 1396 kB),
Sektor F (
PDF, 341 kB),
Sektor G
(
PDF, 808 kB),
Sektor I (
PDF, 2518 kB),
Sektor J
(
PDF, 1795 kB),
Sektor K
(
PDF, 3040 kB),
Sektor M
(
PDF, 5042 kB),
Sektor N (
PDF, 2529 kB),
Sektor O (
PDF, 7011 kB),
Súpis všetkých sektorov
(
PDF, 1159 kB)

EVIDENČNÉ LISTY:
Sektor A (PDF, 17993 kB),
Sektor B
(
PDF, 1654 kB),
Sektor D (
PDF, 3492 kB),
Sektor E (
PDF, 6397 kB),
Sektor F (
PDF, 2109 kB),
Sektor G
(
PDF, 2837 kB),
Sektor I (
PDF, 8838 kB),
Sektor J
(
PDF, 769 kB),
Sektor K
(
PDF, 5948 kB),
Sektor M
(
PDF, 11636 kB),
Sektor N (
PDF, 7021 kB),
Sektor O (
PDF, 3481 kB),
NKP - Plastiky a drobná architektúra (
PDF, 3346 kB),
Ostatné plastiky a drobná architektúra (
PDF, 909 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu