SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Modra

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 22. júla 2014

Pamiatková zóna Modra
Pamiatkový prieskum - Zásady pamiatkovej starostlivosti

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovala: Ing. arch. Viola Bajaníková
Fotodokumentácia: Peter Fratrič
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 1996

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Modra - Pamiatkový prieskum - Zásady pamiatkovej starostlivosti (PDF, 4050 kB)
PZ Modra - Záverečné ustanovenia (PDF, 242 kB)

HISTORICKÉ MAPY a VÝKRESY:
Katastrálna mapa Modry z roku 1851 (PDF, 8195 kB)
Katastrálna mapa Modry z roku 1894 (PDF, 9037 kB)
Pôdorys hradieb mesta (PDF, 1131 kB)
Zámčisko v Harmónii (PDF, 449 kB)
Pôdorys radnice z roku 1830 (PDF, 526 kB)
Pohľad radnice z roku 1830 (PDF, 623 kB)


VÝKRESY:
Výkres č. 1 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 4682 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (PDF, 6115 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor stavebno-technického stavu (PDF, 5611 kB)
Výkres č. 4 - Širšie vzťahy (PDF, 4115 kB)
Výkres č. 5 - Zásady pamiatkovej starostlivosti (PDF, 4913 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PZ Modra - Zoznam fotografií (PDF, 1193 kB)
PZ Modra - Fotografie č. 1-40 (PDF, 8202 kB)
PZ Modra - Fotografie č. 41-80 (PDF, 8970 kB)
PZ Modra - Fotografie č. 81-120 (PDF, 8930 kB)
PZ Modra - Fotografie č. 121-156 (PDF, 7584 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských