SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Martin

zverejnené: 21. januára 2013
aktualizované: 22. júla 2014

Pamiatková zóna Martin
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Karol Ďurian, Ing. arch. Milan Marček
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman PhD, Ing. Bc. Miroslava Šichtová, Mgr. Adriana Reťkovská, PhDr. Jana Slameňová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Martin - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6541 kB)
PZ Martin - Záverečné ustanovenia (PDF, 650 kB)

MAPY:
Základný informatívny výkres (PDF, 1634 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 9291 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (PDF, 4996 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 2682 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 6403 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6386 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Martin - Fotodokumentácia (PDF, 11194 kB)

PRÍLOHY:
Historické mapy (PDF, 4499 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských