SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Markušovce

zverejnené: 9. mája 2013
aktualizované: 22. júla 2014

Pamiatková zóna Markušovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Markušovce - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 992 kB)
PZ Markušovce - Záverečné ustanovenia (PDF, 836 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1856 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (PDF, 1319 kB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany (PDF, 1115 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (PDF, 3402 kB)
Historický a stavebný vývoj územia
(PDF, 1354 kB)
Národné kultúrne pamiatky
(PDF, 7747 kB)
Pamiatkové hodnoty územia
(PDF, 10408 kB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy
(PDF, 3363 kB)
Zásady ochrany
(PDF, 3031 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských