SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Marianka

zverejnené: 24. augusta 2014
aktualizované: 25. augusta 2014

Pamiatková zóna Marianka
Pamiatkový prieskum a zásady pamiatkovej starostlivosti

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava:
PhDr. Peter Jurkovič
Spracovala: Ing. arch. Viola Bajaniková
Spolupráca: Mgr. Elena Sabadošová - sakrálna architektúra, Ing. Veronika Vágenknechtová - zeleň, PhDr. Peter Baxa - archeológia, Peter Fratrič - fotodokumentácia
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2000

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Marianka - Pamiatkový prieskum a zásady pamiatkovej starostlivosti
(PDF, 1967 kB)
PZ Marianka - Záverečné ustanovenia (PDF, 402 kB)

MAPY:
Katastrálna mapa Marianky z roku 1894 (
JPG, 4459 kB)
Mapa Marianky z roku 1852 (JPG, 1360 kB)
PZ Marianka - Vymedzenie územia (JPG, 842 kB)
Výkres č. 1 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov
(JPG, 5679 kB)
Výkres č. 2 - Vyznačenie hodnotových objektov na území PZ Marianka (
JPG, 5366 kB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov
(JPG, 4831 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor stavebno-technického stavu (
JPG, 5007 kB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy (
JPG, 3508 kB)
Výkres č. 6 - Zásady pamiatkovej starostlivosti pre PZ Marianka (JPG, 8094 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Marianka - Fotodokumentácia (PDF, 3110 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských