SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Lúčka

zverejnené: 21. augusta 2015
aktualizované: 21. augusta 2015

Pamiatková zóna Lúčka

Spracovatelia: Ing. arch. Eva Šmelková, zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš, archeológia, Ing. Vladimír Sobota, historická zeleň

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice, pracovisko Rožňava, Betliarska 6 048 01 Rožňava.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Zásady ochrany pamiatkového územia - pamiatková zóna Lúčka (PDF, 786 kB) 

Záverečné ustonovenie (PDF, 342 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

PZ Lúčka - Funkčné využitie (PDF, 386 kB)

PZ Lúčka - História (PDF, 447 kB)

PZ Lúčka - NKP (PDF, 226)

PZ Lúčka - Pamiatkové hodnoty 1 (PDF, 524 kB)

PZ Lúčka - Pamiatkové hodnoty 2 (PDF, 519 kB)

PZ Lúčka - Urbanistické etapy (PDF, 451 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:

PZ Lúčka - rozbor (JPG, 1950 kB)

PZ Lúčka - širšie vzťahy (PDF, 2475)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu