SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Liptovský Ján

zverejnené: 24. januára 2016
aktualizované: 24. januára 2016

Pamiatková zóna Liptovský Ján

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina
riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Štancelová
autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD - archeológia, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová – historická zeleň, Mgr. Katarína Vlaszatá - grafická časť

© Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2014

 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
Pamiatková zóna Liptovský Ján - titulná strana (PDF, 521 kB)

Pamiatková zóna Liptovský Ján - zásady ochrany textová časť (PDF, 12609 kB)

Záverečné ustanovanie (PDF, 592 kB)

 

VÝKRES:

Výkres 1 - Širšie vzťahy (PDF, 2342 kB)

Výkres 2 - Slohová analýza objektov (PDF, 1903 kB)

Výkres 3 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1931 kB)

Výkres 4 - Historická katastrálna mapa (PDF, 4643 kB)


  

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu