SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Kremnické Bane

zverejnené: 14. júla 2014
aktualizované: 16. júla 2014
Pamiatková zóna Kremnické Bane
Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku pamiatkovú zónu


Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovala: Ing. arch. Jarmila Maršálková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 1994-1995

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kremnické Bane - Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku PZ (PDF, 5330 kB)
PZ Kremnické Bane - Záverečné ustanovenia (PDF, 52 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Stavebno-technický stav objektov (JPG, 2696 kB)
Výkres č. 2 - Použité stavebné materiály, výplne na objekty (
JPG, 3397 kB)
Výkres č. 3 - Zeleň, materiálovo-tvarové riešenie oplotenia (
JPG, 3055 kB)
Výkres č. 4 - Archívny materiál - zahustenie obce (
JPG, 3614 kB)
Výkres č. 5 - Schématický plán pôvodnej zástavby (
JPG, 2717 kB)
Výkres č. 6 - Širšie vzťahy (
JPG, 3250 kB)
Výkres č. 7 - Zásady pamiatkovej starostlivosti (
JPG, 3759 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Kremnické Bane - Zoznam fotodokumentácie (PDF, 533 kB)
PZ Kremnické Bane - Fotodokumentácia (PDF, 1696 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských